Hoppa till sidans innehåll

Peter Boberg

Systemutvecklare

Peter har mångårig erfarenhet av systemutveckling primärt inom Java och kringliggande teknologier. Han brinner för att ta fram intelligenta och effektiva lösningar för sina kunder som skall vara smarta nog att klara uppgiften väl, men har även fokus på att lösningen skall vara förvaltningsbar och kunna bestå över tid.

Peter trivs allra bäst när han får vara med ifrån ax till limpa hela vägen ifrån lösningsdesign till implementation och har en bred repertoar utav teknologier till hands för att ro uppgiften i hamn.

Han har under årens lopp hunnit med att jobba i både stora och mindre projekt åt sina kunder, där flera utav dem har handlat om att byt ut äldre system mot nyare teknologier, något som ställer höga krav på att man har kompetens inom båda dessa världar.

Peter är en social, glad och engagerad person som älskar nya utmaningar och att jobba i ett drivet team

Professionalism och kvalité är Peters ledord.

Områden

 • Systemutvecklare
 • lösningsdesigner

Om Peter

Peter älskar att utvecklas och ta till sig ny kunskap, och är snabb på bollen att komma in i nya förutsättningar och projekt. Han är prestigelös och en uppskattad teammedlem som alltid strävar efter att göra sitt allra bästa för såväl kunden som teamet.

Peters CV

 • Filmstaden (Tidigare SF Bio/NCG)

  Systemutvecklare och lösningsdesigner

  2023 -

  Peter har sedan 2018 haft ett löpande fulltidsuppdrag på Skandinaviens största biografoperatör (Filmstaden/Odeon Kino). Under årens lopp har Peter varit inblandad i ett stort antal större och mindre projekt, av vilka ett axplock listas nedan, men även i den löpande utvecklingen och förvaltningen av kundens försäljningssytem.

  Filmstadens första IT-system implementerades i mitten på 80-talet och organisationen har mångårig erfarenhet av att bedriva verksamhet i en IT-kontext.

  Under Peters år har emellertid ett stort föryngringssarbete gjorts och idag är alla centrala delar av systemet utbytt mot modena teknologier och branchstandarder.

  För bygg och releasprocessen används fullt integrerade CI/CD pipelines.

  Peter har varit en central del i utvecklingen av systemet till vad det är idag, och har antingen varit ansvarig för, eller del av team för alla de implementationer som utgör systemet till dags dato.

  Peter har bred erfarenhet och vana av att dagligen jobba med javabaserade system i en klustrad dockermiljö och med applikationer byggda med moderna branchstandarder så som tex. Spring Boot, Jakarta EE och Quarkus.

  Han är van att jobba med transaktionstunga backendsystem med många externa integrationer och betalningsleverantörer, vilka ställer höga krav på robusthet.

  Vidare jobbar Peter på daglig basis med saas-tjänster tillhandahållna ifrån Azure. Bland annat Service Bus, Azure AD, Cosmos DB, Azure Postgres DB, Azure Functions m.m.

  Utöver detta har han kompetens inom div. databassystem så som tex. DB2, Postgres och MySql.

  Peter spenderar även mycket tid på att underhålla sin kunskap i de designprinciper som premieras av moderna IT-system och och tar löpande kurser för att fortbilda sig.

  Teknisk miljö: Java, Java Swing, Java FX, Spring Boot, JakartaEE, DB2, Postgres, DDD, Git, Open Liberty, Docker, Docker Swarm, Redis, JSF, Primefaces, Maven, Microsoft Azure, Azure DevOps (CI/CD), Rabbit MQ m.m
 • Filmstaden, Swish/Vipps (projekt))

  Systemutvecklare och lösningsdesigner

  2023 - 2023

  Peter har jobbat med design och implementation av direktintegration mellan Filmstadens försäljningssystem och två nya externa betalningsleverantörer, Swish i Sverige, och Vipps för den norska marknaden. Detta för att erbjuda kunderna dessa betalningsalternativ i respektive land vid köp.

  Peter har varit med ifrån ax till limpa från framtagningen av lösning till slutlig implementation.

  Arkitekturen för integrationerna renderade i en ny applikation som följer en strikt meddelandedriven arkitektur och innefattar många asynkrona flöden.

  Teknologier som involverades är bl.a Quarkus, Azure Service Bus.

  Teknisk miljö: Java, Quarkus, JakartaEE, Azure ServiceBus, DB2, DDD, Git, Open Liberty, Docker, Maven
 • Filmstaden, Scheduling (projekt)

  Systemutvecklare och lösningsdesigner

  2021 - 2022

  Projektet Scheduling:s primära uppgift var att ersätta hela den del av systemet vars huvuduppgift är att hantera schemaläggning av föreställningar på biograferna på den svenska och norska marknaden, samt hantera avtal med distributörer och hel uppsjö av affärsregler kopplade till biografvisningar generellt.

  Det omfattande gamla systemet hade rötterna i slutet på 90 talet och vissa delar var skriva i Flash som inte längre stöds.

  Peter var i mycket hög grad involverad i att utforma och implementera stora delar utav lösningen, samt att även ha ett helhetsperspektiv på lösningen.

  I korthet föll beslutet på att ersätta det gamla systemet med en ny applikation baserad på Open Liberty platformen, med en frontend skriven i JSF.

  Då applikationen är central i hela Filmstadens verksamhet och hanterar stora mängder data ställdes höga krav på allt ifrån UX till användarvänlighet performance och resilliance.

  Applikationen är även komplex i den mening att den skall vara smart nog att optimera och automatisera mycket av användarnas uppgifter, samt vara "självinstruerande".

  Produkten designades till att i mångt och mycket ha en meddelande-driven arkitektur (Azure Service Bus), och jobba med asynkron kommunikation för att snabba upp processer mot övriga systemet. Vidare används Azure AD för användarhantering.

  Efter hårt arbete lanserades projektet Oktober 2022 och blev en succé för kunden.

  Java, JakartaEE, Azure ServiceBus, Azure AD, CosmosDB, PostgreSQL, DB2, DDD, Git, Open Liberty, Docker, Redis, JSF, Primefaces, Maven
 • Filmstaden, Pricing (projekt)

  System utvecklare och lösningsdesigner

  2019 - 2021

  Projektet "Pricing" syftade till att införa ett stöd för betydligt högre felxibilitet i betalsystemets rabatt och prissättnings strategier.

  Systemet skall kunna erbjuda möjlighet att med enkelhet kunna definiera godtyckliga och generella rabattyper med individuella affärsregler och restriktioner kopplade till dessa, samt även ha stöd för externa rabatter genom integrationer med sammarbets-företag och personliga rabatter kopplade till medlemmar

  Peter var på ett omfattande plan involverad i både framtagning av del-lösningar samt implementation i alla delar som projektet berörde.

  Konkret så innebar projektet att hela det gamla omfattande rabattsystemet som hanterades av ett RPG-interface ersattes med en helt ny GUI-applikation för backoffice, baserad på Open Liberty platformen och PrimeFaces (JSF) och med användarhantering i Azure AD.

  Även stora delar av försäljningssyetemets API:er designades om från grunden för att underlätta för systemets primära klienter (Försäljningskanalerna: Web, App, Biljettmaskin och Kassa).

  Detta innebar också att hela systemet kunde optimeras och att flera andra gamla applikationer blev obsoleta och kunde släckas ner.

  I samband med detta började också en förflyttning av applikationernas runtime, bort ifrån en klassiskt standalone runtime, och in i en klustrad docker-miljö med docker swarm som instrumentator. Där Peters team även står för specifikationerna av den klustrade miljön.

  Projektet blev väldigt lyckat och kunden är än idag mycket verksam i, och ytterst nöjd med implementationen.

  Teknisk miljö: Java, Spring Boot, JavaEE, JakartaEE, JPA, Azure ServiceBus, Azure AD, CosmosDB, PostgreSQL, DB2, DDD, Git, Open Liberty, Docker, Redis, JSF, Primefaces, Maven
 • Odeon Kino, NKL (projekt)

  Systemutvecklare

  2019 - 2019

  I samband med nya lagkrav i Norge behövde Odeon Kino A/S (vars IT-System utvecklas/hanteras av Filmstaden AB) implementera omfattande nytt systemstöd för att vara kompatibel med Skatteetatens (Norska skatteverkets) kravspecifikation.

  Kraven innebar i korthet att varje kassasystem i Norge måste kunna generera s.k. X/Z-rapporter (Finansiella dokument över försäljning mellan olika tidpunkter) samt att systemet i helhet skulle kunna generera en revisions-fil på det s.k. saf-T-formatet (Standard Audit File for Tax).

  Detta relativt stora projekt fick namnet NKL (Norsk Kassalag) och innebar översiktligt design och implementation av:

  * Nya DB scheman för lagring/läsning av utökad försäljningsdata definierad av Skatteetaten
  * Ingående utökat systemstöd i Filmstadens/Odeon egenutveklade kassalinjesystem.
  * utökad auditing av kassörens verksamhet i kassasystemet
  * Framtagande av ny applikation för generering av revisionsfilen på saf-T-formatet m.m

  Peter blev ansvarig för design och implementation av utvalda delar, bl.a. applikationen som skulle generera den nya revisions-filen (Spring Boot/Hibernate), men var jobbade också med stora delar av implementationen i kassasystemet (Java Swing) och DB-modellen (DB2).

  Projektet var särskiljt utmanande då kraven ifrån myndigheten i många fall var mycket oklara. Peter och övriga teamet fick med gemensam kraft bena ut många av dessa tillsammans med skattejurister.

  Projektet blev mycket lyckat i slutändan och implementationen används till fulla än idag.
 • SF Bio/Nordic Cinema Group

  Systemutvecklare

  2018 - 2019

  Vid denna tidpunkt hade kunden nyligen bytt bytt ägare ifrån Bonierkoncernen till Amerikanska AMC. I samband med det tillkom ett antal regelverk samlade under begreppet SOX (Sarbanes-Oxley Act) som kunden behövde efterfölja.

  Detta ställde nya krav på bl.a. auditing-funktionalitet i SF Bio:s befintliga IT-system för att ha full spårbarhet på hur berörda system nyttjades av användarna, enligt konceptet "Vem gjorde?", "Vad gjordes?", "Varifrån?" samt "När?".

  Peter blev ansvarig för att designa och implementera denna funktionalitet i de utvalda delar av systemet som berördes, primärt de delar som relaterar till prissättning eller är av övrig monetär karaktär.

  Projektet innebar bl.a design och implementation av:
  * DB-scheman
  * datalagring/hämtning med SQL och ORM (Hibernate)
  * REST-ful web services (Spring Boot)
  * GUI-funktionalitet samt (Angular-Dart),
  * automatisk rapportgenereing av data till PDF-format (Java).

  Utöver detta skulle kunden även byta namn ifrån "SF Bio AB" till nuvarande "Filmstaden AB", ett omfattande jobb som krävde ingående analys av hela systemet för att identifiera de platser där det gamla namnet exponerades.

  Peter blev ansvarig för att genomföra denna analys, framtagande av handlingsplan samt implementation i hela systemet.

  Teknisk miljö: Spring/Spring Boot, Angular Dart, Hibernate, JDBC, DB2, Maven, Git/Github, Redis
 • KTAB

  Systemutveklare, lösningsdesigner

  2017 - 2018

  Utveckling för kunds räkning av intern enterprise-application innefattande ett REST-ful backend system samt desktop-klient.

  Systemets uppgift är att hantera/automatisera schemaläggning av fartygspersonal samt att presentera individuell statistik och uppföljning av arbetade OB-timmar/övertidstimmar med hänsyn tagen till fackliga kollektivavtal för respektive anställd. Systemet används av fartygs-och administrativ personal hos färjerederi.

  Tekniskt miljö:
  * Java 8
  * Spring framework 4
  * JAX-RS/Jersey
  * Spring-security
  * Spring-data-JPA
  * Hibernate
  * Jackson
  * REST
  * JRS-380
  * Java FX
  * Concurrent programming
  * CSS
  * Amazon EC2
  * Amazon Elastic beanstalk,
  * Amazon RDS
  * Maven
 • Frost Expoerience AB

  Utvecklare, lösningsarkitekt

  2017 - 2018

  Under sin tid på Frost har Peter jobbat med flera projekt, huvudsakligen med en iOS applikation med målsättning att bli sveriges nya sociala plattform för hästentusiaster samt gps baserat tracking system för jägare och dess hundar.

  Teknisk miljö:
  iOS9-11, Swift, Objective-C, UIKit, Storyboards, Autolayout, specialanpassade UI-komponenter/kontroller (UIKit / Core Graphics), Alamofire, push notifications, multitrådning (GCD), Functional Reactive Programming (RxSwift), JSON, deserialisering/serialisering av backend-data med Unbox/wrap, CocoaPods, Git, Github, Xcode, AppCode, Jenkins, Fastlane, HockeyApp, etc.

Peters anställningar

 • Egenföretagare/Konsult, Anerbo AB

  2023 -

 • Konsult, IT-Huset

  2018 - 2023

 • iOS-utvecklare, Frost Experience AB

  2017 - 2018

 • Egenföretagare/Konsult, Anerbo AB

  2010 - 2015

Peters utbildningar

 • Docker Mastery: Kubernetes + Swarm, Udemy (online)

  2021 - 2021

 • AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure, Udemy (online)

  2021 - 2021

 • Spring Core (Spring framwork + Spring Boot), Udemy (online)

  2017 - 2017

 • Högskoleingenjör i Datateknologi, KTH

  2015 - 2018

 • Teknisk ljuddesign, KY-Akademien

  2009 - 2011

 • Economics, Hawaii Pacific University

  2008 - 2008

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning