Hoppa till sidans innehåll

Peter Kemppe

Systemutvecklare

Peter är en senior systemutvecklare med fokus på Java och backend-utveckling. Med över 20 år IT-branschen har han erfarenhet av att arbeta i hela stacken.

Erfarenhet av att ha roller som team-lead och scrum master inom agila organisationer.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Java
 • Scrum Master

Om Peter

Peter är en social och utåtriktad person som är mån om människorna omkring sig. En lyhörd lagspelare.

Peters CV

 • Sartorius

  Fullstack developer / Scrum master

  2024 -

 • Skatteverket

  Senior Java-utvecklare och scrum master

  2022 - 2024

  Peter är scrum master och systemutvecklare i ett team inom Folkbokföringen på Skatteverket. Utvecklingen sker främst med Java i en micro-service arkitektur med Spring Boot tjänster på RedHat OpenShift Container Platform, OCP.
  Peter har varit med och utvecklat en för Skatteverket helt ny produkt. Produkten realiserar ett tekniskt stöd för att tillgängliggöra data från olika producenter för olika typer av analyser och uppföljning.
  Peter har på uppdraget arbetat med tekniker som Java, Gradle, Spring Boot, Tekton, Helm, Jenkins, Jira.
 • Comeon Group

  Senior Java-utvecklare

  2020 - 2022

  På Comeon Group har Peter rollen som senior backend java-utvecklare. Han tar fram och utvecklar micro services med ramverket Spring Boot. Arbetet uförds i hela stacken men Peter arbetade främst med backend delar och de micro services som teamet ansvarar för. De flesta micro services är gjorda med Spring Boot och kommunikationen mellan micro services sker med REST/Json. Kafka används också. Han arbetade dagligen med Intellij, Jenkins, Maven, Git, Jira, Kubernetes, CI/CD, MySql.
 • Skatteverket

  Senior Java-utvecklare

  2019 - 2020

  Peter ingick i ett team som var guardians för FOLKE-core (folkbokföringen). Utöver FOLKE arbetade han med och tog fram ett nytt beslutsstöd för samordningsnummer. Denna applikation gjordes till skatteverkets nya OCP plattform (Openshift Container Platform) som är host för micro services. CI/CD med Jenkins, GIT och OCP. Backend med Spring Boot ramverket och en frontend gjord i angular. På folkbokföringen IT deltog Peter i en utbildning i och jobbade med SAFe (Scaled Agile Framework) vilket lämpar sig väldigt bra i större organisationer.
 • Comeon Group

  Senior Java-utvecklare

  2018 - 2019

  På Comeon Group har Peter varit med och tagit fram flera tjänster och siter. Han hade rollen som "squad master" vilket betyder att han ledde ett mindre team. Teamet hade en del komponenter i systemet som de ansvarade för. Men då organisationen är platt så arbetade teamet mycket brett och inte bara med de delar som de ansvarade för. Arbetet ufördes i hela stacken men Peter arbetade främst med backend delar och de micro services som teamet hade ansvar för. De flesta micro services är gjorda med Spring Boot och kommunikationen mellan micro services sker med REST/Json. Kafka används också. Han arbetade dagligen med Intellij, Jenkins, Maven, Git, Jira, Kubernetes, CI/CD, MySql.
 • Skatteverket

  Systemutvecklare och produktexpert

  2012 - 2018

  Peter arbetade främst med WebLogic Server men grupperingen han tillhörde förvaltar alla middleware produkter på skatteverket. Arbetade med utvecklar och underhåll av inhouse verktyget wlstools, ett verktyg utvecklat i Java och Perl, som används på skatteverket för att konfigurera och managera applikationer på WLS servrar. Incidenthantering samt daglig drift. Grupperingen arbetade med 3:e linjen support på Skatteverket för Fusion Middleware produkterna på Skatteverket.
 • Skatteverket

  Systemutvecklare

  2008 - 2012

  Peter arbetade som java-utvecklare på främst serversidan av folkbokföringssystemet FOLKE. Arbetade med analys, design och implementation. Java-utvecklingen gjordes i Eclipse. Under en tid hade han även haft rollen miljöansvarig, d.v.s. de datormiljöer som systemen exekverar på Systemen exekverade på Oracle WebLogic Server.
 • Teligent AB

  Systemutvecklare

  2006 - 2008

  Peter arbetade som sytemutvecklare vilket innebar att utveckla komponenter till middleware platformen P90/E. Komponenterna skrevs i C och C++. Han var också med och utvecklade det interna verktyget PI (P90E installer), ett verktyg för att kunna konfigurera, installera och managera platformen och dess komponenter. Konfigurationen gjordes i XML och verktyget skrevs i PERL. Det var ett distribuerat verktyg som kunde hanteras från en enskild server och gjorde jobbet distrubuerat över flera server-noder i systemet.
 • Teligent AB

  CM / BM

  2004 - 2008

  Peter arbetade som configuration och build manager för teligents middleware platform P90/E och dess komponenter. Arbetet innebar att ansvara för att bygga och paketera systemen samt installationsarbeten internt och hos kunder. Systemen exekverade på Linux-maskiner. Peter arbetade i flera projekt med kunder över hela världen. De sista två åren på Teligent arbetade han i nära kontakt med en kund på Filippinerna, där han vid tre tillfällen reste till och arbetade på plats hos kunden i Manila.

Peters kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Microservices
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Red Hat, Solaris, Windows XP, Mac OS X
 • Utvecklingsspråk

  Java, J2SE
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Drift/Support/Service

  Installation/underhåll
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management
 • Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Spel
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, Oracle Weblogic Server, Git, Maven, Jira, Jenkins, IntelliJ
 • Test & Verifiering

  Funktionstestning, Acceptanstest
 • Utbildning

  Fil.mag
 • Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare, Configuration Manager (CM)
 • Metoder & Processer

  Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Continious Delivery
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Intranät

Peters anställningar

 • Senior Java-utvecklare, Comeon Group AB

  2020 - 2022

 • Senior systemutvecklare, One Group

  2019 - 2020

 • Senior Java-utvecklare, Comeon Group AB

  2018 - 2019

 • Systemutvecklare och produktexpert, Skatteverket

  2012 - 2018

 • Systemutvecklare, Skatteverket

  2008 - 2012

 • Systemutvecklare, Teligent AB

  2006 - 2008

 • CM/BM, Teligent AB

  2004 - 2006

Peters utbildningar

 • Datavetenskap, Umeå universitet

  1998 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning