Hoppa till sidans innehåll

Pontus Nyberg

Systemutvecklare

Pontus har varit utvecklare i strax över 10 år och har från början blivit inkörd i de mest populära agila metoderna och arbetssätten såsom Kanban och Scrum.
Under åren har Pontus arbetat i team såväl som individuellt, men föredrar helt klart teamarbete även om han såklart behöver sitta på sin egen hörna ibland.
De senaste åren har Pontus jobbat nära kund, vilket han uppskattar mycket då det oftast både ger mer värde till kunden och blir en bättre produkt.
När Pontus kommer in i ett nytt projekt vill han förstå sig på både produkten och den relevanta verksamheten, eftersom han tycker att det snabbar upp starten för honom.

I varje projekt som Pontus har arbetat med har han hanterat någon form av SQL, databashantering och planering av databaser, utöver att göra arkitektoniska val för produkten han har arbetat med.
Golang har blivit en lika stor del av Pontus kunskapsbank som Java, då han har både nyutvecklat och underhållit produkter med det. Under tiden har React och Javascript varit konstanta följeslagare, även om det ibland får gå åt sidan till förmån för Java och Golang.

Pontus har arbetat i flera olika branscher: HR & Lön, juridik, hälsa-sjukvård och utbildningsväsendet.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Golang
 • Java
 • Fullstack Developer

Om Pontus

Pontus är en strukturerad och nogrann person som gillar när det är städat kring honom vilket även reflekteras i koden han skriver. Med omfattande erfarenhet av agila metoder trivs Pontus i snabbrörliga miljöer. Han anpassar sig snabbt till förändrade krav och samarbetar effektivt i tvärfunktionella team. Pontus utökar hela tiden sina kompetenser och har de senaste åren arbetat med språk som Golang och React utöver Java. Han utnyttjar Golangs enkelhet och prestanda för att bygga högpresterande backend-tjänster. Hans kunskaper i React, JavaScript och TypeScript gör det möjligt för honom att skapa interaktiva och responsiva frontend-applikationer.

Pontus CV

 • Visma PubliTech AB

  Utvecklingskonsult

  2023 -

  Pontus tog tillsammans med ett team av utvecklingskonsulter hand om kund-case och arbetsordrar, följde upp och hade dialoger med kund inför, under och efter slutfört arbete samt utvecklade och underhöll integrationer mot Visma's HR och lönesystem.
  Kund-case och arbetsordrar kan inkludera:
  - Installation utav Visma PubliTechs web-tjänster på kund- eller Visma's SaaS-miljö. 
  - Skriva eller modifiera kundspecifika T-SQL-script
  - Felsöka i kundens data när något gått fel

  Detta arbete skedde i nära kontakt med både kunder, Visma's team för Operations, DevOps och specialister på HR och Lönesystem.

  Kompetenslista:
  - T-SQL
  - MSSQL
  - C#
  - Microsoft Azure
 • Fortnox AB

  Mjukvaruutvecklare

  2023 - 2023

  Uppdraget innebar att utveckla en produkt som underlättar för redovisningskonsulter att göra rätt och optimera sitt arbete.
  Produkten är utvecklad i Java med biblioteken RX och Reactive och databas i PostgreSQL. För att hålla hög klass på koden användes testramverk såsom Selenium, JUnit och Mockito.
  För frontend användes React, Javascript, Typescript och viss del HTML5. För att hålla en bra design togs inspiration från bland annat Material Design.
  Under uppdragets gång var vi i ständig kontakt med kunderna vilket i detta fall var redovisningskonsulter som vi både stämde av produkt och förståelse för hur de olika delarna kunde passa in i deras arbetsflöde.

  Produktens olika delar gör det enklare och kortar ned tiden redovisningskonsulterna behöver gräva i och analysera bokföringen för att hitta fel och problem genom att på ett så smart vis visa det konsulten behöver veta utan en massa inställningar. Vi försökte hela tiden fokusera på det som var viktigast inom det område vi för tillfället jobbade på.
  Vi fick även utrymme att prova nya funktioner för att hjälpa redovisningsbyråer bli mer rådgivande.

  Kompetenslista:
  - Java17
  - Project reactor
  - Java RX
  - JUnit
  - Mockito
  - Selenium (Story test)
  - PostgreSQL
  - React
  - Redux
  - Javascript
  - Typescript
  - HTML5
  - Material Design
  - Docker
  - Swagger (OpenAPI)
  - SonarQube
 • Funmed AB

  Mjukvaruutvecklare

  2022 - 2022

  Uppdraget innebar att arbeta i ett kross-funktionellt team där Pontus mest lade fokus på backend programmering i Go, men även viss serverhantering i Linux och databashantering i MongoDB och viss frontend-programmering i React, Javascript, Typescript och HTML5. Material Design användes för att hålla designen enkel och enhetlig över de olika plattformarna som användes.
  Systemet byggdes med mikrotjänster i Docker containers där Pontus både uppdaterade och skapade nya tjänster. I övrigt innehöll systemet även äldre tjänster skapade i Java som ibland behövde underhållas.

  Kompetenslista:
  - Golang
  - MongoDB
  - Docker
  - Java
  - TDD
  - JUnit
  - Mockito
  - React
  - Redux
  - Javascript
  - Typescript
  - HTML5
  - Material Design
  - REST
  - Swagger (OpenAPI)
 • IST Group

  Mjukvaruutvecklare

  2021 - 2022

  Pontus nyutvecklar och underhåller en produkt för fakturering och beräkningar. Produkten används för kommuner vid utbetalning och fakturering av utbildningar.
  Pontus arbetar på både frontend och backend med språk som JSP, Java samt PL/SQL.
  I uppdraget ingick att arbeta tillsammans med andra team då produkten är del av en svit av miktrotjänster som skickade event mellan varandra.

  Kompetenslista:
  - Java11
  - Spring
  - Java EE
  - JPA
  - JSP
  - Javascript
  - JAX-RS
  - REST
  - TDD
  - JUnit
  - Mockito
  - Tomcat
  - OracleDB
  - PL/SQL
  - Liquibase
  - Maven
  - Hibernate
  - GIT
  - RabbitMQ
  - Docker
  - Jenkins
  - Jira
  - Swagger (OpenAPI)
 • Lawline AB

  Mjukvaruutvecklare samt Devops

  2021 - 2022

  Uppdraget innebar att arbeta som systemutvecklare och devops för att upprätthåll kvalité och tillgänglighet samt driftsäkra Lawlines hemsida.

  Kompetenslista:
  - Wordpress
  - PHP7
  - React
  - Javascript
  - Typescript
  - Golang
  - Google Cloud
  - Kubernetes
  - Docker
 • IST Group

  Mjukvaruutvecklare

  2020 - 2021

  Pontus nyutvecklar och underhåller en produkt för administration av förskola. Produkten används genom hela ledet från administrering av förskolor till ansökan av placering på förskolor gjorda av föräldrar på kommunernas hemsidor.
  Pontus arbetar på både frontend och backend med språk som JSP och Java.
  Produkten hämtar data och skickar event till och från andra mikrotjänster i systemet så i uppdraget ingick att arbeta tillsammans med flera andra team.

  Kompetenslista:
  - Java11
  - Spring
  - JSP
  - Java EE
  - JPA
  - Javascript
  - JAX-RS
  - TDD
  - Mockito
  - JUnit
  - REST
  - OracleDB
  - RabbitMQ
  - PL/SQL
  - Liquibase
  - Maven
  - Tomcat
  - Hibernate
  - GIT
  - Docker
  - Jenkins
  - Jira
  - Swagger (OpenAPI)
 • Lawline AB

  Mjukvaruutvecklare

  2018 - 2020

  Utvecklade en ny hemsida från grunden till största del som ensam utvecklare men med möjlighet att diskutera lösningar med en annan utvecklare.
  Satt upp en helt ny infrastruktur i Kubernetes inklusive konfigurationsfiler och CI / CD-pipeline med CircleCI
  Jämfört olika applikationsservrar och webbservrar, såsom JBOSS, Tomcat, Nginx, Glassfish och Jetty för att se vilket som passade projektet bäst.

  Pontus var med och startade upp ett projekt där målet var att en ny hemsida skulle framställas med samma funktioner som Lawline's gamla. Detta tillsammans med en inhyrd konsult.
  Pontus planerade och konfigurerade upp en ny infrastruktur i Kubernetes engine i Google Cloud och skötte även utveckling av den nya hemsidan.
  Frontend byggdes med React, Javascript, HTML5 och viss del Typescript. För att användargränssnittet skulle vara enhetlig och konsekvent användes Material Design.

  Kompetenslista:
  - Golang
  - ReactJS
  - Javascript
  - Typescript
  - HTML5
  - Material Design
  - Firebase
  - Docker
  - REST
  - Google Cloud (Datastore, Cloud Functions, Storage, Pub/Sub, Kubernetes Engine)
  - Kubernetes
  - Swagger (OpenAPI)
 • IST Group

  Mjukvaruutvecklare Konsult

  2015 - 2017

  Pontus nyutvecklar och underhåller en produkt för administration av förskola. Produkten används genom hela ledet från administrering av förskolor till ansökan av placering på förskolor gjorda av föräldrar på kommunernas hemsidor.
  Pontus arbetar på både frontend och backend med språk som JSP och Java.
  Produkten hämtade data och skickar event till och från andra mikrotjänster i systemet så i uppdraget ingick att arbeta tillsammans med flera andra team.
  Under uppdragets gång gjordes tjänsterna om till mikrotjänster och Pontus var med och effektiviserade utvecklingsmiljöerna, först med Vagrant men sen valdes Docker som lösning.

  Kompetenslista:
  - Java 7 och 8
  - Spring
  - Tomcat
  - JUnit
  - Mockito
  - TDD
  - ANT
  - Maven
  - Hibernate
  - GIT
  - RabbitMQ
  - Hudson
  - Jenkins
  - REST
  - AngularJS
  - Jira
  - Confluence
  - OracleDB
  - JSP
  - JAX-RS
  - Docker
  - Vagrant
 • Okänd

  Mjukvaruutvecklare Konsult

  2015 - 2015

  Pontus var med och utvecklade en spelautomats-plattform skriven för användning på både PC och mobiltelefoner.

  Kompetenslista:
  - HTML5
  - CSS3
  - C#
 • Softhouse Småland

  Full-stack Javautvecklare

  2014 - 2018

  Pontus arbetade med javautveckling med agila arbetsätt.
 • IST Group

  Mjukvaruutvecklare Konsult

  2014 - 2015

  Pontus arbetade i ett team som hade ansvar för en förskoleadministrationsprodukt. Detta involverade nyutveckling och underhåll.
  Teamet hade precis börjat arbeta med Scrum och CI/CD.

  Kompetenslista:
  - Java 6,7 och 8
  - Spring
  - Tomcat
  - JUnit
  - TDD
  - ANT
  - Maven
  - Hibernate
  - GIT
  - RabbitMQ
  - Hudson
  - Jenkins
  - REST
  - AngularJS
  - Jira
  - Confluence
  - OracleDB
  - JSP
  - JAX-RS
  - Vagrant
  - Docker
 • 0001 -

 • 0001 -

Pontus kompetensområden

 • Utvecklingsspråk

  Java
 • Hårdvara

  PC
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Verktyg & Middleware

  Docker
 • Utbildning

  Högskoleingenjör

Pontus anställningar

 • Systemutvecklare, Lawline AB

  2018 - 2021

 • Mjukvaruutvecklare Konsult, Softhouse Småland AB

  2014 - 2018

Pontus utbildningar

 • UiPath Certified RPA Associate (UiRPA),

  2023 -

 • Programvaruteknik, magisterprogram, Linnéuniversitetet

  2013 - 2014

 • Programvaruteknik, magisterprogram, University of Hertfordshire, Hertfordshire

  2013 - 2013

 • Datateknik, högskoleingenjör, Linnéuniversitetet

  2010 - 2013

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning