Hoppa till sidans innehåll

Rasmus Åblad

Frontendutvecklare

Rasmus har jobbat med webbutvekling i 15 år och har bred erfarenhet att ta en idé till gränssnitt med hjälp av de bästa verktygen för ändamålet.
Rasmus har jobbat både inom frontend och backend samt provat på customer journeys och UX. Han drivs av att skapa lösningar med en tilltalande design, grundad i väl genomarbetat användbarhetsanalys.

Han trivs bäst i roller där webb står i fokus i alla dess former, har jobbat med mobila webb lösningar, stora portaler, webb applikationer och allt däremellan. Rasmus har erfarenhet från startups, reklambyrå, stora industriföretag, offentlig myndighet och telekom. Erfarenhet och kunskap om olika brancher och dess utmaningar står i centrum. Oftast är det webb applikationer som tagits fram från skiss till produktion men också en del publikt tillgängliga webbplatser.

Rasmus har med sig erfarenhet från många olika projekt, stora som små, bäst nyttjas han om han får vara del i ett team som besitter många roller, såsom Design, UX, backend och frontend. Han är också vad att ta fram krav och ställa de rätta frågorna för att förstå kundens problem.

Områden

 • Frontendutvecklare
 • Backendutvecklare
 • Node.js
 • React
 • Angular

Om Rasmus

Rasmus jobbar nära kunden och teamet han är en del av, ställer alltid många frågor och är en skicklig kommunikatör. Idag ställs stora krav på digitala lösningar, Rasmus har en förmåga att lyssna och samla in all nödvändig information för lösningen. Rasmus är alltid uppdaterad med senaste tekniken, men har också erfarenheten att se när man inte ska använda ett visst verktyg eller lösning. Detta gör att Rasmus är en tillgång i att den slutliga produkten träffar målet och lever upp till förväntningarna.

Rasmus CV

 • ID06 AB

  Frontend Lead

  2022 -

  UPPDRAG
  I uppdraget har Rasmus fått helhetsansvar för att ta fram ny webbplattform. Plattformen innefattar hantering av konton, identifiering, organisation(er), kort och koppling mellan individ-identitet, arbetsgivare och kompetens. Den äldre plattformen har vuxit ur sin kostym och nu tas en ny plattform fram som utgår från användaren, och verksamhetskrav som vuxit fram senaste åren. Produkten är komplex, med 700.000 användare och kort, med höga krav att personer är identiferiade och verifierade med korrekta dokument. Inloggning sker med OAuth och kopplingar sker mellan frontend mot underliggande CRM för ärendehantering och backoffice.

  ROLL
  Frontend lead med ansvar för arkitektur och utveckling av web plattformen. Initialt rollen att sätta en bra grund som hela bolagskoncernen kan vila på. Efter detta Koordination med UX, Backend och CRM system samt underliggande integrationer mot register dom Credit Safe mm. Rasmus har i denna roll byggt en plattform med React, JEST, TypeScript, GraphQL, Webpack, OAuth/Oidc inloggning, Tailwind och Storybook som grund. Väldigt bred roll som innebär allt från att vara med i kravställning vidare till implementation i frontend.

  NYTTA
  Rasmus kunskap inom frontend och arkitektur har lett till en plattform som är flexibel med ändå stringent, där ID06 användare enkelt kan skapa konto, hantera organisation och anställdas kort. Rasmus har också bidragit till att ID06 kan få ett gemensamt bibliotek av komponenter som alla bolag kan nyttja. Användaren och krav är central i detta och allt drivs av de krav som specificerats av verksmahet och användarens behov.

  TEKNIK
  - React
  - Typescript
  - GraphQL
  - OAuth/Oidc
  - Responsiv Design
  - Storybook
  - Webpack
  - Docker
  - Azure pipelines
  - JEST frontend testning, samt React Testing framework
  - React Query
  - Tailwind
  - Single-spa (micro frontend)
  - Frontend arkitektur för flera team
 • Telia Company AB

  Senior fullstackutvecklare

  2020 - 2022

  UPPDRAG
  Uppdraget bestod i att skapa automatiserade flöden för Telia Infra administrativa system. Dessa flöden fångas upp och i de flesta fall analyseras för att ta rätt beslut för planering av bredbandsnätet i sverige. Uppdraget har dels varit att integrera mellan systemen och skapa automationer samt göra gränssnitten för dess flöden, för att effektivisera hanteringen av ärenden inom bredbandsutbyggnad.

  ROLL
  Min roll har varit senior front- och backendutvecklare där jag skapat in- och utgående integrationer mellan system. Det har inneburit att jag deltagit i kravfångst, arkitektur vidare till implementaiton i backend- och frontend. Frontenden har sedan varit att visualiera datat samt organisera stora mängder uppdrag och information kring dessa, så att slutanvändaren kan fatta rätt beslut. Rollen har varit fullstack med PostgreSQL, node och react på frontend.

  NYTTA
  Med analys av de olika integration och automationsbehoven hos Telia har Rasmus bidragit med att strukturera datat och skapat en mer logisk struktur för att spara undan denna. Rasmus och också varit väldigt aktiv i att uppgradera och förbättra frontend koden samt dela upp kodbasen i mindre återanvändbara delar. Har aktivt varit en del i att gå från en till 10 applikationer, för olika enheter inom Telia Infra. Detta bidrog till att flera delar av lösningen, t.ex. integrationer och gränssnitt, kunnat delas av flera klienter. Det har snabbat upp och gjort det enklare att ta fram lösningar för fler än en enhet.

  TEKNIK
  - Node.js
  - Express
  - Integrationer mot t.ex. SAP, LDAP, REST api:er och SOAP api:er.
  - PostgreSQL
  - GraphQL(Apollo)
  - Responsiv Design
  - Microservices
  - Storybook
  - JEST
  - Cypress
  - React,
  - Redux,
  - SCSS, EMOTION,
  - Delade npm paket för modulära komponenter
  - Linux server och administration för devops uppgifter
  - RPA, UI Path för hämtning av data från legacy applikationer
 • Göteborg Energi

  Frontendutvecklare

  2019 - 2020

  UPPDRAG
  Uppdraget gick ut på att ta fram en ny frontend för 'Mina Sidor' på Göteborg Energi. Den gamla lösningen var t.ex. inte responsiv, en stor del av uppgiften var att ta fram en lösning för mobila enheter och tablets. Det fanns också många nya krav som inte införlivats i den gamla lösningen, det nya mina sidor skulle leva upp till den gamla plus de nya kraven.

  ROLL
  Min roll i projektet var att tillsammans med UX/AD ta fram prototyp för de olika sidtyperna samt modulerna som skulle användas inom Mina Sidor. Vi hade kontinuerliga användarstudier och gemensamma workshops med Göteborg Energi och slutkunder för att säkerställa kundresan från start till mål. Mitt ansvar var att hitta en 'stack' för frontend som skulle kunna funka ihop med det CMS kunden valt samt leva upp till moderna krav för responsivitet, snabbhet och tillgänglighet. Satt med i möten varje vecka med projektets ledningsgrupp där vi samordnade insatserna.

  NYTTA
  Rasmus tillförde en kunskap om moderna ramverk och frontend, genom den kunskapet infördes React som ramverk. Detta ramverk kompletterades med en egenbyggt CSS motor som gjorde att vi kunde skapa styling även från CMS:ets håll när detta behövdes. Det blev balansakt mellan dels CMS användarens situation och dela slutanvändarens krav på design, responsivitet etc.

  TEKNIK
  React
  React Hooks
  REST
  SCSS
  Responsiv Design
  HTML
  WCAG
  BankID integration (frontend delen)
  Microsoft Dynamics
  Storybook
 • Göteborg Energi

  Frontendutvecklare och Ux

  2017 - 2019

  UPPDRAG
  Tillsammans med teamet på stendahls hade redan projektet att göra om hela Göteborg Energis publika webplats påbörjats. Jag kom in ungefär halvvägs o projektet. Uppdraget gick ut på att implementera den design som tagits fram året innan och som gjordes om kontinuerligt efter användar studier. Framförallt skulle det blir enklare att teckna elavtal, byta el leverantör och hantera samt se sin förbrukning av el.

  ROLL
  Rasmus tog fram webbplatsern tillsammans med en data analytiker och designer/ux steg för steg, modul för modul. Webbplatsen var uppbyggd i ett CMS av äldre slag och vi införde modernare element där vi kunde och det var lämpligt. Detta gick bra och vi lanserade webbplatsen i maj 2019. Vi hade ansvaret för frontend, ett annat företag för backend.

  NYTTA
  Bidrog med mina kunskaper om ramverk och modern JavaScript och kunde införa en hel del även om vi var beroende av det som CMS:et levererade. Deta var intressant att återvända till publika webbplatser igen och tackla de utmaningar som finns där. Min kunskap bidrog till att t.ex. byggverktyg, testing och prestandamätning kunde utföras på webbplatsen. Det fanns också krav på WCAG AA nivå, denna såg jag till att den efterlevdes i den markup som vi skapade.

  TEKNIK
  Handlebars.js
  JQuery
  Asp.net MVC
  Responsiv Design
  Frontend testing, Jasmine
  SCSS
  Gulp
  Browserify
  BrowserStack
  Storybook
 • Carsmart AB

  Frontend expert

  2016 - 2017

  UPPDRAG
  Uppdraget var att som frontendexpert hjälpa till att välja stack (verktyg) för frontenden till ett affärssystem som effektiverade fakturahantering för fordonsflottor.

  ROLL
  Uppdraget var tidsbegränsat till 6 månader och innefattade ett team om 6 personer där alla var backend. Uppdraget var också att lära ut frontend till alla andra utvecklare. Rollen innebar att jag var ansvarig för att skapa en robust frontend som skulle möta deras och framförallt kunna visualisera numerisk data på ett snygg och tilltalande sätt.

  NYTTA
  Kickstartade hela frontenden och kunden blev supernöjd med resultatet, lärde också ut React till några olika utvecklare. Systemet är i drift idag och man kan se det på www.carsmart.se (klicka på demo video).

  TEKNIK
  React
  Redux
  SCSS
  BEM
  REST
  OAuth
  Google analytics
  D3.js (charts)
  JAVA backend frågor via REST
 • We Build Group

  Frontendutevecklare

  2016 - 2016

  UPPDRAG
  Ta fram ett helt nytt gänssnitt för ett journalsystem för vården från grunden. Rasmus tog fram första versionen av systemet i React. Vi byggde frontend modulärt med koppling till microtjänster i Microsoft Azure App Services. Inlogging och övergripande patientdatavy samt ärende hantering var det första vi byggde. Företaget bakom var en startup i medtech och hade flera olika lösningar inom vård sektorn.

  ROLL
  Frontend utvecklare i React. Jobbade i ett team med .NET utvecklare där vi kopplade samman Microsoft App Services mot frontend. Olika moduler som användes av olika grupperingar inom vården var slutanvändare. Vi jobbade tillsammans med backend team för att hitta bra interfaces mellan front- och backend.

  NYTTA
  Rasmus tog fram en första version av gränssnittet och genomförde en översyn kring hela frontendarkitekturen med nytt state ramverk, införde SCSS, BEM med mycket mera. Detta medförde att slutkund kunde visa upp progress för investerare och slutanvändare.

  TEKNIK
  React
  Flux (state management), byttes sedan mot Redux
  SCSS (med BEM)
  Responsiv Design
  Frontend Testning
  SignalR
  WebRTC
  Microservices
  Shared components (via egenbyggt NPM, för generiska komponenter)
  Razor
  Asp.net Web API
  .NET (enbart enklare modifieringar av controllers)
 • Inera AB

  Frontendutvecklare/UX

  2015 - 2016

  UPPDRAG
  Uppdraget gick up på att bygga en frontend prototyp av löseningen WebCert där man som anställd inom vården samt privatperson kan anmäla sjukskrivning. Systemet integrerade mot diagnosdatabas från Socialstyrelsen och mot försäkringskassan.

  ROLL
  Frontendutvecklare och del i UX teamet som gjorde prototyperna samt deltog i omfattande användartestning. Tog fram prototypen i samma kodbas som övriga utveckligsteamet och den användes för testing av användarbeteenden.

  NYTTA
  Prototypen användes för att utforska olika sätta att lösa vissa delar av anmälningsprocessen. Detta gjorde att utvecklingsteamet och verksamheten kunde verifiera att kravet uppfylldes innan det togs till utveckling

  TEKNIK
  AngularJS
  SCSS
  BEM
  REST
 • Educations.com media group / Student Recruitment System

  Utvecklare .NET

  2013 - 2014

  UPPDRAG
  Rasmus anställdes som fullstackutvecklare inom ett startup i utbildningssektorn. Vi skulle ta fram ett system för att hantera rekrytering av studenter för yrkeshögskolor och universitet. Dessa aktörer får enorma mängder mail samt annan information i samband med terminsstarter. Systemet hjälpte rekryterare att hantera mailen samt följa upp rekryteringen av studenter. Systemet var en kombination av mailhanterare och CRM.

  ROLL
  Rollen innebar att jag kodade i backend och frontent, administrerade servrar i AWS, hanterade support från kunder. Deltog i sälj möten. Var en del i att ta fram ny design för frontend.

  NYTTA
  Hade i stort sätt ansvar för allt tekniskt i början, då jag var ensam utvecklare tillsammans med en säljare som drev hela startupen (inkuberad i Education.com). Ägarna jobbade mycket tätt med oss och ägde det bolag som detta drevs inom, blev insatt i hela startup världen och var det innebär att driva och få igenom saker i mycket snabb takt.

  TEKNIK
  - ASP.net MVC
  - MSSQL
  - .NET
  - C#
  - jQuery
  - CSS
  - Responsiv design
  - CKEditor
  - AWS
 • Husqvarna Forest & Garden

  Utvecklare .NET

  2009 - 2012

  Min första roll inom utveckling, trainee där jag gick brevid seniora utvecklare. Jobbade inom en CMS lösning för Husqvarnas forest & garden. Gjorde också arbete inom Saab tjänst för generering av PDF filer från databaser. Jobbade inom Frontend/backend, asp.net mvc, och fick testa på många olika saker. Plats: GÖTEBORG Organisation: STENDAHLS AB

  UPPDRAG
  Rasmus var trainee .NET utvecklare och jobbade uteslutande mot Stendahls största kund Husqvarna. Jobbade med deras webplatser och ett bakomliggand system för generering av PDF från databas data.

  ROLL
  Junior .Net utvecklare, webbutvecklare

  NYTTA
  Detta uppdrag lade grunden för hela min karriär in utveckling. Lärde mig om .NET, C# och hade möte med kunden. Lärde mig från mer seniora utvecklare och pluggade C# på kvällar och helger. Kunde efter trainee periodens slut klara av att sköta systemet och göra nyutveckling.

  TEKNIK
  - C#
  - .NET
  - JQuery
  - CSS
  - HTML
  - XML
  - XSLT
  - ASP.net web forms
  - Windows services
  - REST/ SOAP

Rasmus anställningar

 • Senior Frontendutvecklare, Purple Scout AB

  2020 - 2022

 • Frontendutvecklare, Eget företag

  2017 - 2020

 • Frontend, Usify AB

  2014 - 2016

 • Systemutvecklare .NET, Education.com Media Group

  2013 - 2014

 • Junior Fullstack Utvecklare, Stendahls AB

  2009 - 2012

Rasmus utbildningar

 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Microsoft Certifiering Web

  2012 - 2012

 • Master Museum Studies, Göteborgs Universitet

  2006 - 2008

 • Projektledar utbildning, KPMG

  2006 - 2006

 • Bachelor Kultugeografi och Arkeologi, Göteborgs Universitet

  2001 - 2006

Till konsultsök

Kontakt

Anna Funke Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 073-804 67 73 anna.funke@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning