Hoppa till sidans innehåll

Rasmus Mattsson Kallio

Systemutvecklare

Rasmus har lång erfarenhet av systemutveckling, inbyggda system och IT-säkerhet. I sin yrkesroll är han analytisk, tålmodig och mångsidig. Han trivs med att både jobba på egen hand och att vara en del av en större grupp.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Embeddedutvecklare
 • Nyfiken Hacker

Om Rasmus

Rasmus är en öppen och nyfiken person som tycker det är roligt att träffa människor. Han är idrottsintresserad och löptränar regelbundet. Teknikmässigt är han minimalistisk och har en förkärlek till de ting som stått emot tidens tand, därför ligger bl.a Unix och C honom extra varmt om hjärtat.

Rasmus CV

 • Mentalytics

  Utvecklare

  2024 -

  Förvaltning av befintlig produkt inom underhållssegmentet.

  ROLL
  Rasmus förvaltar en mogen produkt i underhållssegmentet. Behovet för nyutveckling runt produkten är relativt litet men anpassningar och hårdvaruuppdateringar behöver hanteras på regelbunden basis.

  NYTTA
  - Kundanpassade mjukvaruuppdateringar.
  - Underhåll av mjukvaran relaterat till införandet av ny hårdvara.

  TEKNIKER
  Java, OpenGL, Shell, Linux
 • Infinera

  Embedded Utvecklare (Telekom)

  2021 - 2024

  Framtagning och underhåll av en linuxplattform för en ny nätverksnod.

  ROLL
  Rasmus var en del i ett team som har tog fram en ny nätverksnod. Rasmus ansvarade för framtagning och underhåll av den Linux plattform som användes i noden samt implementationen de applikationer som hanterade säkerheten i noden.

  NYTTA
  - Framtagning och underhåll av en linux-plattform från 'ax till limpa'.
  - Ansvarig för 'Devops' i gruppen. Utvecklade gruppens metoder för att bygga och release:a mjukvaran för hela systemet med hjälp av befintlig infrastruktur (Jenkins + Artifactory).
  - Implementerade säkerhetsrelaterad funktionalitet i applikationslagret.

  TEKNIKER
  Yocto, Linux, U-boot, C, C++, Shell, Groovy, Jenkins, Artifactory
 • Infinera

  Embedded Utvecklare (Telekom)

  2021 - 2024

  Framtagning och underhåll av en linuxplattform för en ny nätverksnod.

  ROLL
  Rasmus var en del i ett team som har tog fram en ny nätverksnod. Rasmus ansvarade för framtagning och underhåll av den Linux plattform som användes i noden samt implementationen de applikationer som hanterade säkerheten i noden.

  NYTTA
  - Framtagning och underhåll av en linux-plattform från 'ax till limpa'.
  - Ansvarig för 'Devops' i gruppen. Utvecklade gruppens metoder för att bygga och release:a mjukvaran för hela systemet med hjälp av befintlig infrastruktur (Jenkins + Artifactory).
  - Implementerade säkerhetsrelaterad funktionalitet i applikationslagret.

  TEKNIKER
  Yocto, Linux, U-boot, C, C++, Shell, Groovy, Jenkins, Artifactory
 • Infinera

  Embedded Utvecklare (Telekom)

  2019 - 2020

  Utveckling av ett nytt trafikkort för Infineras XTM-lösning

  ROLL
  Rasmus var del av ett XFT med huvuduppgiften att utveckla mjukvaran för ett nytt trafikkort att användas i Infineras XTM-lösning. Gruppen ansvarade för att utveckla själva kortet, uppdatera mjukvaran i kontrollenheten och skriva tester för att säkerställa kortets dess funktion.

  NYTTA
  - Bidrog till utvecklandet av mjukvaran för kontrollenheten och trafikkortet.
  - Agerade CM och underhöll gruppens gren i git.

  TEKNIKER
  C, C++, Bash, GLib, Linux, Git, Cmake, OTN, SNMP, Kanban
 • Tobii

  Utvecklare/Arkitekt (Tech)

  2018 - 2018

  Systemering och utveckling av en Linux demon (Python) i ett produktionssystem.

  ROLL
  Rasmus arbetade på egen hand med att systemera och vidareimplementera en Linuxdemon enligt krav från kunden. Huvudmålet med uppdraget var att slippa behöva brancha demonen för varje ny plattform.

  NYTTA
  - Systemering av demonen: Tidigare branchades demonens kodbas för olika plattformar, efter avslutat uppdrag var kodbasen densamma.
  - Implementation av nödvändiga funktioner, buggfixning samt robusthetsförbättringar

  TEKNIKER
  Python, Bash, Linux, Make, Git, Eyetracking
 • Net Insight AB

  Embedded Utvecklare (Telekom)

  2016 - 2018

  Utveckling och underhåll av företagets mjukvaruplattform på vilken kundspecifika tjänster ska kunna appliceras.

  ROLL
  Rasmus var en del av det team som ansvarade för operativsystemet samt systemtjänster. Rasmus arbetade med utvecklingen av linuxdemoner som möjliggjorde kommunikationen mellan noder i systemet.

  NYTTA
  - Utveckling ett system som i händelse av en krash någonstans i systemet fångade upp coredumpar, loggar och diverse andra omständigheter och tillhandahöll dem till ett webinterface för presentation och debuggning.
  - Utveckling av en kommunikationsdemon genom vilken alla processer tillhörande en viss nod kunde kommunicera med andra noder.
  - Utveckling av integrationstester i ett CI-testramverk.
  - Buggfixar samt funktionstillväxt i befintliga komponenter.

  TEKNIKER
  C++, C, Python, Bash, Linux (user+kernel), Make, Git, DTM, IP, Scrum
 • Volvo Cars AB

  Embedded Utvecklare (Automotive)

  2015 - 2016

  Rasmus deltog i utvecklingen av den nod ('ECU') som styr bilens centerstack display och ljudsystem.

  ROLL
  Rasmus var en del av det scrum team som ansvarade för gränssnittet till, samt implementationen av, de olika funktioner som föraren styr via centerstack displayen.

  NYTTA
  Exempel på funktionalitet som Rasmus helt eller delvis ansvarat för är låsning av handskfacket m.h.a pinkod, utläsning av bilens identifikationsnummer samt användandet av förarprofiler.
  Jobbet har innefattat implementation av funktion, gränssnitt gentemot displayen samt integration med bilens signaler, Linux plattformen och 3e parts komponenter.

  TEKNIKER
  C++, C, Python, Qt, Linux, Yocto, Git, CMake, Autosar, GENIVI, CAN, Scrum
 • Volvo Cars AB

  Testautomatiserare (Automotive)

  2014 - 2015

  Rasmus ingick i en grupp som utvecklade och underhöll ett testramverk för automatisering av testningen av infotainmentsystemet i befintliga och kommande bilmodeller.

  ROLL
  Rasmus var en del av ett scrum team och la merparten sin tid på utveckling och underhåll av applikationer som tillhandahöll funktionalitet till testramverket.

  NYTTA
  - Utveckling och underhåll av en applikation för att automatiskt uppdatera mjukvaran i bilarna (s.k. "Software Download"). Applikationen var från början endast avsedd att användas av en liten grupp anställda men fick fort spridning och används i skrivande stund av en mängd avdelningar.
  - Utveckling och underhåll av en applikation för ljudigenkänning. Med hjälp av avancerad signalbehandling simulerar applikationen det mänskliga örat och används för att avgöra att olika varningsljud spelas upp på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

  TEKNIKER
  C#, Python, CAPL, .NET, Windows, Subversion, CANoe, DO-IP, CAN, Scrum
 • Ericsson AB

  Backend Utvecklare (Telekom)

  2013 - 2014

  Rasmus var en del av en grupp som implementerade och sjösatte ett ramverk i vilket reparationsprocedurer för nätverksnoder enkelt kunde skapas i ett grafiskt programmeringsspråk. Reparationsprocedurerna aktiverades sedan automatiskt när förbestämda fel uppstog i nätverksnoder utan att någon människa behövde ingripa.
  Syftet med projektet som helhet var att effektivisera felhanteringen av telekomnät världen över och på så sätt minska kostnaderna för att drifta dem.

  ROLL
  Rasmus ansvarade för de delarna av systemet som möjliggjorde kommunikationen med noderna i nätverket. I ansvaret ingick arkitektur, implementation samt kontakten med tredjepartsleverantörer i Polen och Inden.

  NYTTA
  - Design och implementation av en proxy som möjliggjorde kommunikation med nätverksnoder. Proxyn i sig var en distruberad servertjänst som routade kommandon till en specifik nätverksnod via en demilitariserad zon och tillbaka.
  - Packetering av komponenter för installation med RPM, Red Hat Linuxs pakethanterare.
  - Implementation och sjösättning av ramverk för "continious integration" för lösningen.

  TEKNIKER
  Java, Python, SQL, Linux, ClearCase, RPM, OSS, FM, CORBA, SNMP
 • Ericsson AB

  Byggsystemsutvecklare (Telekom)

  2012 - 2012

  Rasmus jobbade med att tillhandahålla bygg- och integrations miljön för basbandsmodulen i 3G-basstationer. Detta inkluderade allt från versionshantering till byggskript, "continious integration"-loop samt tester.

  ROLL
  Rasmus var en del det ett scrum team som gemensamt ansvarade för bygg- och integrationsmiljön.

  NYTTA
  - Integration av en ny, omfattande, modul i byggmiljön. Modulen var en brygga mellan basbandmodulen och resten av basstationen och hade ett byggsystem som till stor del fick förändras för att den skulle passa in.

  TEKNIKER
  Python, Perl, Javascript, SQL, ClearCase, Git, MySQL, Scrum
 • Ericsson AB

  App Utvecklare (Telekom)

  2010 - 2012

  Rasmus jobbade med ett kommunikationssystem (SecureCom) som tillät användare att överföra känslig information mellan sig via krypterade VoIP samtal eller krypterade meddelanden. Användarna interagerade med systemet via en app i mobiltelefonen vilken i sin tur kommunicerade med ett backend system.

  ROLL
  Rasmus jobbade med design och implementation av mobilappen som användes av slutanvändarna. Rasmus var delaktig i utvecklingen av appen för tre olika mobilplattformar: Android, Symbian och Blackberry.

  NYTTA
  - Design och implementation av en RTP-stack kompatibel med RFC 3550 och RFC 4867 samt en SRTP-stack kompatibel med RFC 3711 med en tillhörande AES-CTR modul. Den senare har passerade en extern säkerhetsgranskning för godkännande av användning i säkerhetssammanhang som kräver nivån 'RESTRICTED'.
  - Design och implementation av en lagringsstruktur på 32k minne i en extern modul som användes tillsammans med Symbian telefoner.

  TEKNIKER
  Java (SE & ME), C, C++, Android, Blackberry, Symbian , ClearCase, AES-CTR, RTP, SRTP, Scrum
 • Ericsson AB

  Lösningsintegratör (Telekom)

  2008 - 2010

  I uppdraget som lösningsintegratör jobbade Rasmus med utveckling och installation av kundmodifikationer av Ericssons produkter.
  Utvecklingen skedde i Göteborg menas installationen ofta skedde på plats hos kunden, inte så sällan utomlands.

  ROLL
  Rasmus arbetade självständigt i olika projekt på timbasis för Ericssons kunders räkning. Projektlängden varierade mellan allt från en vecka upp till några månader.

  NYTTA
  - Utveckling av en mjukvara vars installation avslutade en omfattande nätverksutrullning. Installationen skedde under två veckor i Tyskland.
  - Utveckling av ett testramverk för en media streamingtjänst som användes under fotbolls VM 2010.

  TEKNIKER
  Java, Perl, Bash, Solaris, Linux, ClearCase, Subversion, Sybase, OSS, FM, CORBA

Rasmus kompetensområden

 • Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt
 • IT-säkerhet

  Kryptering
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Symbian, Android
 • Utvecklingsspråk

  C, C++, HTML, Java, C#, Python, Unix Shell script, J2SE, J2ME, MS .NET, JUnit
 • Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Elektronikindustri, Säkerhet
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Clearcase, C#-Builder, Eclipse, CORBA, Subversion, Git, Atlassian Jira, Jira
 • Test & Verifiering

  Systemtestning, Testautomatisering
 • Tillämpningar

  OSS (Operational Support Systems), Instant Messaging
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare

Rasmus anställningar

 • Integration Engineer, Ericsson

  2013 - 2014

 • Test System Developer, Ericsson

  2012 - 2012

 • Mobile Application Developer, Ericsson

  2010 - 2012

 • Solution Integrator, Ericsson

  2008 - 2010

Rasmus utbildningar

 • Civilingenjör, Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

  2003 - 2008

 • Flygbasjägare, F7

  2002 - 2003

Till konsultsök

Kontakt

Sarvi Glemfors Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 0731574441 sarvi.glemfors@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning