Hoppa till sidans innehåll

Rickard Fjeldseth

Systemutvecklare

Rickard har sedan 2013 jobbat med systemutveckling. Han är en engegared utvecklare med stor erfarenhet inom .NET stacken och varit med och byggt många webbsystem, både front-end och back-end.

Rickard prövar gärna nya tekniker och angreppssätt och har lätt att sätta sig in i nya problem, nya tekniker och ramverk. Han är speciellt intresserad av effektivisering, optimering och att skapa kod som är enkel att förstå och underhålla.

Något som Rickard brinner extra för är att ta fram och optimera CI/CD för att effektivisera och leverera värde snabbare och säkrare.

Områden

 • Systemutvecklare
 • Webbutvecklare

Om Rickard

Rickard är en driven, nyfiken och ödmjuk systemutvecklare som främst jobbat med .NET utveckling. Hans nyfikenhet har gjort att han varit i kontakt med många olika tekniker. Han trivs bra när han är involverad från att ta fram krav, att utveckla både backend och frontend, till att ta fram eller optimera CI/CD flöden.

Rickards CV

 • Regeringskansliet

  Devops

  2020 - 2021

  UPPDRAG
  Rickard var med i ett uppdrag där bl.a. CI/CD skulle tillämpas för tre applikationer.

  ROLL
  Rickard var ansvarig att sätta upp CI/CD för varje applikation för flera miljöer. Rickard hade ständig kommunikation mellan utvecklarna och drift-teamet för att få allt att fungera så bra som möjligt.

  NYTTA
  Genom väl fungerade CI-flöden kunde utvecklarna snabbt få feedback på kvaliteten av deras kod, och mha. flera CD-flöden kunde de snabbt ta fram nya versionen som de själva och kunden testa.
  En stor nytta för kunden var att få ett säkert CD-flöde till produktion utan att uppleva någon nertid.
 • Challange app (fritidsprojekt)

  Utvecklare

  2020 - 2021

  Rickard har på sin fritid utvecklat en mobilanpassad webbapplikation där användaren kan lägga upp personliga utmaningar, exempelvis sluta snusa eller ta mer promenader.

  Med projektet fick Rickard en bättre förståelse för React som tidigare jobbat mestadels med Angular som frontend-ramverk.

  TEKNIK
  Postgres, Tailwind, NextJS, NodeJS, Jest, React, Heroku, Docker
 • Nordlo Improve AB

  Utvecklare

  2020 - 2021

  UPPDRAG
  När Nordlo bildades hade ett av de tidigare bolagen ett befintligt egenutvecklat ärendesystem för deras kunder. Genom att modernisera och vidareutveckla systemet ville Nordlo göra det möjligt för andra Nordlokontor att nyttja det.

  ROLL
  Rickard var med som utvecklare i ett litet team där han hade varierande uppgifter som bl.a. gick ut på att bryta ut existerande funktionalitet till förbättrade microservices. Främst var han med och utvecklade inläsning av supportmail och satte upp flöden för CI/CD av flertalet microservices.

  NYTTA
  Rickard har varit med och levererat ett modernt, specifikt anpassat ärendesystem inom Nordlo koncernen. Genom de CI/CD pipelines så har det förenklat processen med att bygga och leverera ny funktionalitet.

  TEKNIK
  ASP .NET Core MVC, ASP .NET Core Web API, HTML, CSS, JavaScript, Entity Framework, MS Graph, MSSQL, Refit, MediatR, GraphQL, Docker Swarm, Azure Devops (CI/CD)
 • Nordlo Improve AB

  Utvecklare och tech-lead

  2020 - 2021

  UPPDRAG
  Nordlo Improve hade behov av att på ett enklare sätt kunna se, validera och redigera nätverkskonfiguration.

  ROLL
  Rickard var tech-lead för en webb-applikation som förenklar hanteringen av nätverkskonfiguration. Rickard tog fram arktiektur både för front-end och back-end och satte upp CI/CD flöden i Azure Devops där applikationen till slut paketerades till en docker image.

  NYTTA
  Rickard har varit med och tagit fram ett system åt Nordlo Improve som hjälper användarna att enklare få en överblick och redigera nätverkskonfigurationen för olika datahallar. Genom validering av konfigurationen minskar sannolikheten att fel uppstår.

  TEKNIK
  ASP.NET Core 3.1, Angular 10, Postgres, Docker, Docker compose, Azure Devops (CI/CD), Azure Container Registry, MSTest
 • Orio AB

  Utvecklare

  2018 - 2020

  UPPDRAG
  Webbsystem för hantering av garantiärenden och returer.

  ROLL
  Rickard underhöll och utvecklade ny funktionalitet i systemet

  NYTTA
  Med nyutvecklad funktionalitet möjliggjorde för amerikanska återförsäljare att få nytta av till systemet.

  TEKNIK
  PHP, AngularJS, Oracle SQL, Cypress
 • Orio AB

  Utvecklare

  2018 - 2020

  UPPDRAG
  Orio använde ett äldre system byggt på AS/400 för att integrera fakturor mellan system och generera rapporter. För att framtidssäkra sig behövde systemet lyftas till en modernare plattform.

  ROLL
  Mycket av Rickards roll var att verifiera att nyutvecklade flöden producerade samma resultat som tidigare flöden. En stor del av jobbet var att översätta befintliga AS/400 till modern SQL och .NET där enhetstester var en del av verifieringen.

  NYTTA
  Genom att lyfta systemet till en modernare plattform framtidssäkrade sig Orio och slapp oroa sig för att få tag i resurser som är kunniga med AS/400.

  TEKNIKER
  .NET, RPG, SSIS, MSSQL, Azure Devops (CI/CD), MSTest
 • Nordlo Improve AB

  Utvecklare

  2018 - 2021

  UPPDRAG
  Nordlo Improve har ett system för att hantera ledighet och sjuk-rapportering.

  ROLL
  Rickard var med och förvaltade och gjorde mindre ändringar i systemet.

  TEKNIK
  PHP, MySql, HTML, CSS, JavaScript
 • Aptic AB

  Utvecklare

  2017 - 2017

  UPPDRAG
  Aptic utvecklade systemstöd för GDPR i deras produkt Aptic ARC.

  ROLL
  Rickard var med och byggde gränssnitt och bakomliggande kod i C++ för att stödja invändningar och avgränsningar i data som lagras inför GDPR i Aptic ARC.

  NYTTA
  Aptic fick ett sätt för handläggare att hantera invändningar eller avgränsningar i data som lagras.

  TEKNIK
  C++
 • Preventia Finans AB

  Utvecklare

  2016 - 2016

  UPPDRAG
  Preventia Finans ville ha en kundanpassad webbportal som visade aktuell information från deras underliggande system, Aptic ARC.

  ROLL
  Rickard var med och tog fram en kundportal som integrerade med Aptic ARC. I uppdraget bidrog Rickard med både frontend och backend utveckling.

  NYTTA
  Genom en webbportal som hämtade data från underliggande system (Aptic ARC) så fick Preventia Finans kunder en bättre användareupplevelse.

  Tekniker
  ASP.NET, C#, MSTest, MongoDB, HTML, CSS, JavaScript, AngularJS
 • Svalefelt Solutions

  Utvecklare

  2016 - 2016

  UPPDRAG
  Utveckla ett webbverktyg för att skapa och följa upp kampanjer inriktat mot inkassobranchen.

  ROLL
  Rickard var med i ett litet team som utvecklade systemet.

  NYTTA
  Rickard var med och levererade en produkt som sedan kunde säljas för att kunna skapa och följa upp kampanjer så slutkunden kunde optimera inbetalning av skulder.

  TEKNIK
  .NET, AngularJS, MS Sql Server
 • GoLife AB

  Utvecklare

  2015 - 2016

  UPPDRAG
  GoLife hade ett Excel dokument för att hjälpa sina kunder med livsplanering, så som hjälp med hur mycket man ska pensionsspara bl.a. och hade behov att få dokumentet till ett webbsystem som rådgivarna kunde arbeta smartare i och ge kunden mer visuell feedback i form av grafer.

  ROLL
  Rickard var med i ett litet team som utvecklade verktyget från start till en första version.

  NYTTA
  Förenklar arbetet och säkrar kvalitén för rådgivare och ger möjlighet för kunden att se visualisering av sin ekonomi även efteråt.

  TEKNIK
  ASP.NET MVC, AngularJS, MongoDB
 • Ultramare AB

  Utvecklare

  2015 - 2018

  UPPDRAG
  Ultramare tillverkar ventilationsfilter i sin fabrik och behövde hjälp att utveckla deras webbordersystem för deras kunder.

  ROLL
  Rickard var med i ett litet team där dem utvecklade ett webordersystem från grunden tillsammans med kunden. Systemet integrerades med deras affärssystem Monitor ERP.

  Efter att systemet ersatte det förra så har Rickard varit med och utvecklat samt underhållit systemet efter kundens önskemål. Rickard var även med och initierade beslutet för att införa CI/CD mha. TeamCity och Octopus Deploy.

  NYTTA
  Ultramare fick en uppdaterad kanal att sälja vilket förenklade att få in nya kunder och ökade försäljningen av ventialationsfilter.

  Tekniker
  MSSQL, C#, ASP.NET MVC, AngularJS, CSS, HTML, Monitor ERP, Symbrio (Punchout), TeamCity, Octopus deploy
 • Protan AS

  Utvecklare

  2015 - 2015

  UPPDRAG
  Protan hade behov behov av förvaltning och mindre nyutveckling i deras projektkalkylsystem då föregående utvecklare hade fått nytt uppdrag.

  ROLL
  Rickard tog över utveckling och förvaltning av applikationen tillsammans med en till utvecklare.

  NYTTA
  Buggrättningar och utveckling av ny funktionalitet gjorde systemet stabilare och mer användbart.

  TEKNIK
  ASP.NET MVC, C#, MSTest, Entity Framework, MSSQL, JavaScript, jQuery, HTML, CSS
 • Protan AS

  Utvecklare

  2014 - 2014

  UPPDRAG
  Protan ville ha ett gemensamt system för att autentisera interna och externa användare i flera av deras system.

  ROLL
  Rickard och en till utvecklare programvaran för autentiseringen samt integrerade det i deras befintliga system.

  NYTTA
  Protan kunde administrera användare för flera system på ett och samma ställe samt förenklade inloggningen för deras användare.

  TEKNIK
  .NET, MSSQL, LDAP / Active Directory
 • Apper

  Utvecklare

  2014 - 2014

  UPPDRAG
  Apper var i behov av att uppdatera deras webbsida till en modernare design och med bättre mobilstöd.

  ROLL
  Rickard och en till utvecklare var med och utvecklade Appers hemsida i wordpress utifrån skisser från en designbyrå.

  NYTTA
  Apper fick en ny webbsida med modernare layout och som fungerade bättre på mobiltelefoner.

  Tekniker
  Wordpress, HTML, CSS, JavaScript, jQuery
 • Protan AS

  Utvecklare

  2014 - 2014

  UPPDRAG
  Protan var i behov av ett extranet för deras kunder.

  ROLL
  Rickard var med och utvecklade och utformade protans extranet.

  TEKNIK
  Sharepoint, .NET, JavaScript, CSS
 • Protan AS

  Utvecklare

  2014 - 2015

  UPPDRAG
  Protan behövde förvaltning och nyutveckling av deras system för takförvaltning.

  ROLL
  Rickard tog över utvecklingen av systemet från en tidigare kollega för att underhålla och nyutveckla systemet. Bl.a. lade han till stöd att via ett admin-gränssnitt kunna specifiera regler för hur en takinspektions ska göras, och mha. en mobil enhet kunna utföra en takinspektion där utföraren kunde notera och ta bilder av taket.

  TEKNIK
  ASP.NET MVC, MSSQL, Entity Framework, KnockoutJS, BreezeJS, HTML, CSS
 • Mats & Arne Arkitektkontor AB

  Utvecklare

  2014 - 2014

  UPPDRAG
  Mats & Arne Arkitektkontor AB behövde modernisera sin webbsida. En del av den nya webbsidan var att få den responsiv, så den fungerade bra även på mobiltelefoner och tablets.

  ROLL
  Rickard var ansvarig att sköta utvecklingen utifrån färdiga layouter samt publicering av webbsidan.

  NYTTA
  Mats & Arne fick en modern webbsida som kom till användning flera år framöver. I och med den responsiva layouten kunde besökarna enklare använda sidan från deras mobiler och tablets.

  TEKNIK
  Wordpress, HTML, JavaScript, CSS, modernizr, Bootstrap
 • Protan AS

  Utvecklare

  2013 - 2013

  UPPDRAG
  Protan behövde en webbapplikation för att managera deras artikeldatabas.

  ROLL
  Rickard utvecklade en webbapplikation som var kopplad till en redan existerande databas.

  NYTTA
  Protan slapp använda SQL Server Management Studio för att hantera deras artikelregister.

  TEKNIK
  ASP.NET MVC, C#, HTML, CSS, jQuery, Bootstrap

Rickards kompetensområden

 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system
 • Utvecklingsspråk

  Javascript, C#, MS .NET, ASP.NET, HTML5, Rust
 • Hårdvara

  PC
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Tillämpningar

  AJAX

Rickards anställningar

 • Systemutvecklare, egen företagare, Kvadrat

  2021 -

 • Systemutvecklare, Zetup AB / Nordlo Improve AB

  2018 - 2021

 • Systemutvecklare, Aptic AB

  2017 - 2018

 • Systemutvecklare, Apper AB

  2013 - 2015

 • Projektanställning, Högskolan Väst

  2012 - 2013

Rickards utbildningar

 • Azure Developer Associate (AZ-204), Microsoft

  2023 - 2023

 • Systemutveckling - IT & Samhälle (180hp), Högskolan väst

  2009 - 2012

Till konsultsök

Kontakt

Anna Funke Sälj och Rekrytering inom Systemutveckling 073-804 67 73 anna.funke@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning