Hoppa till sidans innehåll

Roland Heimdahl

Systemutvecklare, Systemarkitekt

Roland tenderar till att hamna i projektets centrum genom sitt engagemang och erfarenhet. Det han säger kommer sällan utan eftertanke.

Områden

 • Systemutvecklare, Systemarkitekt

Översikt

Utvecklare med intresse av hela utvecklingsprocessen, från hur kraven framställs till detaljer i hur de implementeras.

Rolands CV

 • Domstolsverket

  Systemutvecklare

  2015 -

  Som systemutvecklare har Roland varit med och tagit det numera ganska gamla systemet Vera till en modernare teknisk standard. I arbetet har bland annat Oracle DB, Oracle Weblogic, Java 8, Java EE7, Aquillian, Selenium, Junit, Maven och Artifactory använts. Arbetssättet har till stora delar bedrivits agilt. Rolands roll har varit som utvecklare men har också agerat bollplank runt begrepp som Eventsourcing, Immutable Infrastructure och Deployment pipelines som i olika grader nu testas på Domstoksverket.
 • Jordbruksverket

  Lead developer

  2013 - 2015

  Roland har varit i projektet inom Procap för Jordbrukarstöden sedan det började och har i sin roll som Lead Developer lett arbetet med hur systemet ska byggas. Projektet drivs inom ramen för Jordbruksverkets utvecklingsplattform (DDD) där Roland varit drivande av införande av tekniker som tex CQRS och Eventsourcing.
 • Almega

  Systemarkitekt

  2011 - 2012

  Projekt där Roland agerat som systemarkitekt med 3-5 utvecklare. Webblyftet är en omskrivning av Almegas gamla webb. Projektet drevs ihop med en webbbyrå som som tog fram klientkoden som sedan anpassades till Litium Studio och den backend funktionallitet som utvecklades där. Det var flera integrationer tex mot MyNewsDesk, Apsis, Caradoc, Twitter och Flikr.
 • Jönköpings tekniska kontor

  Teknisk motpart

  2010 - 2010

  Roland agerade som teknisk motpart till kommunens leverantör av Alfresco vid införandet. Kravställning, testning och viss utveckling med Alfresco som grund. Bland de delar som gjordes var införandet av dokumentstandard för fastighetsdata (ISO 82045), arkivering av brandskyddsdokument m.m.
 • Jönköpings tekniska kontor

  Systemarkitekt

  2010 - 2012

  Rolands första projekt som renodlad systemarkitekt med 1-2 utvecklare. Projektet var ett av två som skulle ersätta det dåvarande systemet för fastighetdata. Projektet var att skapa en webbprotal byggd i Litium Studio och .Net/C# för fastighetsdata. Integration mot Pondus Pro och en anpassad sökfunktion är två punkter att nämna.
 • Stockholms Lokaltrafik

  Systemarkitekt

  2010 - 2012

  Roland tog över som systemarkitekt i den andra av fyra faser som projektet skulle genomföra. Roland hade bland annat ansvar för att leda de tre utvecklare som satt i Ukraina. Projektet var baserat på Litium Scensum och .Net/C#. Projektets syfte var att möjliggöra för företagskunder att beställa biljetter själva. Integration mot Mayflower och Payex.
 • Jula AB

  Systemutvecklare/Systemarkitekt

  2010 - 2012

  Roland började som systemutvecklare men tog över som arkitekt under 2010. Projektet var baserat på Litium Scensum och .Net/C#. Bland delprojekt finns så väl utveckling av deras e-handel, sökfunktioner och mer kundorienterade funktioner som mina sidor. Integration mot Movex och Factfinder. Mot Movex var underhåll av den SSIS-jobb för synkronisering av produktinfo, priser m.m. en stor del. Arbetet har varit lättrörligt mot en aktiv kund och många små leveranser.
 • Svenskt vatten/Danskt vatten

  Systemutvecklare/Systemarkitekt

  2008 - 2010

  Roland underhöll och vidareutvecklade ett javabaserat system för insamling av enkätsvar och statistik från kommuners vatten och reningsverk. Projektet var i java (jsp, struts) och byggde på en DDD-inspirerad struktur. Deltidsuppdrag
 • Safetool

  Systemutvecklare

  2008 - 2008

  Arbete som systemutvecklare i projekt för personkontroll på byggarbetsplatser. Projektet utfördes med domändriven design i .Net-miljö med C# som programmeringsspråk.

Rolands kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Prestandaoptimering
 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå
 • IT-strategi

  Teknikutredning
 • Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Resebranschen, Postorder/ e-handel
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Metoder & Processer

  XP (Extreme Programming), Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration
 • Test & Verifiering

  Testautomatisering
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Operativsystem/plattformar

  Linux, .NET Server, Apache HTTP Server, Windows 7, Android
 • Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle, mySQL
 • Utvecklingsspråk

  EJB, Javascript, JSP, Servlets, XML, C#, J2SE, MS .NET, ASP.NET, SOAP, JUnit
 • Verktyg & Middleware

  Apache Jakarta/Tomcat, J2EE, LoadRunner, JDBC, JMS, JBoss, Eclipse, Hibernate, Struts, Fit Nesse, Subversion, Git, Atlassian Jira, Maven, Jira, Jenkins, Selenium

Rolands anställningar

 • Konsult, Consid AB

  2013 -

 • Konsult, Litium AB

  2008 - 2013

 • Systemutvecklare, Alfa Quality Moving AB

  2003 - 2008

 • Systemutvecklare, Swedish Travel Group AB

  1999 - 2003

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning