Hoppa till sidans innehåll

Sanna Leidelöf

Senior systemutvecklare

Sanna är en erfaren teamledare och senior systemutvecklare med djupa kunskaper inom .NET, Agila processer samt produkt- och projektledning. Hon har varit ansvarig för större tekniska områden och leveranser som både lösningsansvarig och teknisk produktägare, är certifierad Scrum Master och en uppskattad teamledare.

Sanna drivs av förbättringsarbete och lär sig snabbt verksamhet, produkter och processer. Med ett stort engagemang för nya tekniker och ett brinnande intresse för att förstå verksamheten älskar hon att sprida positiv stämning till sin omgivning.

Områden

 • Senior systemutvecklare
 • Tech lead
 • Scrum Master
 • Team lead.

Om Sanna

Som person är Sanna kreativ, initiativrik och positiv. Hon har en mycket god samarbetsförmåga, är prestigelös, lösningsorienterad och har lätt att komma in i nya grupper. Med stort intresse för nya uppgifter och lätthet för att lära, skapar sig Sanna fort en god överblick av verksamheten och blir snabbt självgående. Kunskapsdelning och kunskapsspridning värdesätter Sanna högt och hon verkar aktivt för att sprida och bredda kunskapen hos sina medarbetare. Med sina 15 års erfarenhet i branschen axlar Sanna gärna ledande roller och ansvarar för större produktområden eller projekt och hon kan med sin breda kompetens med lätthet hjälpa till där det som mest behövs. Sanna har djup, generell kunskap om .NET, backend- och frontend-utveckling, hon har arbetat med flera olika webtekniker, ansvarat för CI/CD-processer och har goda databaskunskaper. Hon trivs i teknikens framkant och har under sina uppdrag ansvarat för arkitektur och teknisk design, men har även god erfarenhet av behovsanalys, projektledning och processutveckling. Sanna är certifierad Scrum Master, gillar att entusiasmera och är övertygad om att hörda och uppmärksammade medarbetare som trivs - presterar de bästa resultaten. Agila processer ligger Sanna varmt om hjärtat, hon lägger stort värde i en nära kontakt med kringliggande verksamhet och tar i projekt- och utvecklingsarbete också gärna stöd av UX-inspirerade processer. Utöver sina IT-kunskaper har Sanna bakgrund som Civilingenjör inom Elektronikdesign och hon har goda, generella kunskaper inom teknik och industri, samt goda mekanik-kunskaper från bl.a. gymnasietiden då hon gick en inriktning mot mekanisk konstruktion och bearbetning. Hon har arbetat både i privata bolag och hos offentliga myndigheter, vilket gör att Sanna har en god grundförståelse för många olika sorters verksamheter, företag och organisationer.

Sannas CV

 • Sectra Sverige AB

  Lösningsansvarig och fullstack systemutvecklare

  2024 -

  Lösningsansvarig för Local Developments integrationer i införandeprojektet av Sectra RIS och PACS för HSØ Norge. Övergripande ansvar för planering, genomförande och leverans. Arbete med utredning och planering av krav, upprättande av tidplan för leveranser, projektrapportering och veckovis avstämning mot huvudprojekt, planering av resurser samt hantering av risker och förändringar. Parallellt arbetat med utveckling i .NET och React. Tagit stöd av UX-kravmetodiker och -verktyg vid kravutredning och visualisering av lösningar vid avstämning med kund, bl.a. med hjälp av skisser i Figma.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, React, Typescript, SQL Server, SQL, T-SQL, .NET 7, ASP.NET Core WebAPI, Rest-API, Swagger, WCF, Autofac, Castle Windsor, NHibernate, Soap, WSDL, HL7, Dicom, XML, JSON, SoapUI, Postman, Figma, Jira, Gitlab, CI/CD, Git, Scrum, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Sjöfartsverket

  Fullstack systemutvecklare .NET Angular

  2023 - 2023

  Systemutvecklare i Sjöfartsverkets utvecklingsteam för Sjöfartsnära Tjänster, IT Leverans 1. Arbete med nyutveckling av webbapplikationer för Anlöpstjänster. Fullstack utvecklingsarbete i .NET C# och Angular med huvudfokus på frontend samt UX-relaterat arbete inkluderande behovsanalys, UI-design, wireframing till Hi-fi-prototyper i Adobe XD. Avstämning mot referensgrupp med slutanvändare. Arbete med ny Fartygstjänst och Monitor enligt Scrum/Kanban.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, Angular 16, .NET 7, ASP.NET Core REST API, TypeScript, HTML, SCSS, Web Service, MS SQL Server, EF Core, Swagger, Git, Azure DevOps, Adobe XD, Scrum, Kanban, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Sectra Sverige AB

  Lösningsansvarig och Teamledare

  2022 - 2023

  Lösningsansvarig för införandeprojektet av Sectra RIS och PACS för Region Hovedstaden i Danmark på avdelningen Local Development. Övergripande ansvar för planering, genomförande och leverans av integrationer och anpassningar. Rollen inkluderade kontinuerlig styrning och täta kunddialoger. Dagligt arbete med utredning och planering av krav, upprättande av tidplan för leveranser, projektrapportering och veckovis avstämning mot huvudprojektet, planering av resurser samt hantering av risker och förändringar. Totalt levererades drygt 30 integrationer och anpassningar under 1 års tid. Under projektet även haft roll som teamledare i utvecklargruppen om 6 medarbetare samt hanterat kommunikationen in och ut till projektet. Tagit initiativ till och initierat en ny Agil Kanban-inspirerad arbetsprocess i teamet. Parallellt med detta utvecklat integrationer och kundanpassningar för projektet samt till Sectras övriga kunder i USA, England och Nya Zeeland. Tagit stöd av UX-kravmetodiker och -verktyg vid kravutredning och visualisering av lösningar vid avstämning med kund, bl.a. med hjälp av skisser i Figma.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, SQL Server, SQL, T-SQL, .NET 7, ASP.NET Core WebAPI, Rest-API, Swagger, WCF, Autofac, Castle Windsor, NHibernate, Soap, WSDL, HL7, Dicom, XML, JSON, SoapUI, Postman, Figma, Jira, Gitlab, CI/CD, Git, Scrum, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Sjöfartsverket

  Fullstack systemutvecklare .NET Angular, UX

  2020 - 2022

  Systemutvecklare i Sjöfartsverkets utvecklingsteam för Sjöfartsnära Tjänster, IT Leverans 1. Nyutveckling av webbapplikationer för Anlöpstjänster. Agerat Frontend Lead för bl.a. tidrapportering för båtmän, tjänst för lotsdispens och Monitor; ett nytt system för monitorering och hantering av kontroller och avvikelser för Anlöpsservice. Fullstackarbete med huvudfokus på frontend samt UX-relaterat arbete inkluderande behovsanalys, wireframing till Hi-fi-prototyper i Adobe XD och Figma. Avstämning mot referensgrupp med slutanvändare. Introducerat Micro Frontends (MFE) arkitektur med Webpack 5 och Module Federation. Skapat komponentbibliotek för Angular med Storybook samt hanterat integrations-/API-tester med SpecFlow och Acceptans-/E2E-tester med Cucumber och Cypress. Skapat bygg- och release-pipelines (CI/CD) i Azure DevOps. Arbete enligt Scrum/Kanban.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, Angular 10-12, ASP.NET Core 3.1/5, REST API, Micro Frontends (MFE), Webpack5, Module Federation, TypeScript, HTML, SCSS, Web Service, MS SQL Server, SQL, EF Core, Swagger, SpecFlow, Cypress, Cucumber, Git, Azure DevOps, CI/CD, Adobe XD, Figma, Storybook, Scrum, Kanban, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Kriminalvården

  Fullstack systemutvecklare .NET

  2020 - 2020

  Systemutvecklare inom .NET. Fullstackarbete, med fokus på frontendutveckling. Infört den nya designen från UX-grupperingen vid nyutveckling av den nya, webbaserade versionen av Kriminalvårdens Klientregister, KVR. Lagt grunden för ett centralt Razor-klassbibliotek, RCL, och implementerat 7.1-arkitektur för SCSS-filer och skapat grunden för gemensamma komponenter och styling. Skapat web för demo av komponenter och utvecklat den första, nya webbapplikationen i KVR på de nya ramverken och biblioteken.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, ASP.NET Core, Blazor, SCSS, HTML, TypeScript, SQL Server, SQL, T-SQL, WebAPI, NHibernate, Swagger, Git-flow, IIS, xUnit, Azure DevOps, Scrum, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Kriminalvården

  UX Designer

  2019 - 2020

  UX Designer i Moderniseringsprojektet för Kriminalvårdens Klientregister, KVR. Arbetat med design av den nya, webbaserade versionen av KVR. Workshops och användartest med användare, framtagning av IA (Information Architecture) och user flow samt varit UX Lead behjälplig i arbetet med roadmap för KVR och UX-process för Kriminalvården. Wireframing i Balsamiq. Lo-fi och Hi-fi skisser i Sketch samt Adobe XD och prototyper i InVision. Utvärdering av teamarbete i Abstract. Arbete mot utvecklingsteam i Azure DevOps enligt Scrum.

  TEKNIKER & VERKTYG Sketch, InVision, Abstract, Balsamiq, Adobe XD, Azure DevOps, Scrum, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Kriminalvården

  Teamledare, Systemutvecklare .NET

  2019 - 2019

  Scrum Master och teamledare för ett nyuppstartat utvecklingsteam med 8 personer för området Frivård. Lett teamet tills Kriminalvården kunnat fastanställa en teamledare för gruppen. Etablerat ny utvecklingsprocess i enlighet med Scrum, som förankrats hos teamet och produktägare inom verksamheten. Veckovis Scrum-of-Scrum tillsammans med övriga teamledare. Deltids utvecklingsarbete med Frivårsteamets delapplikationer och funktionalitet i Kriminalvårdens Klientregister, KVR; nyutveckling, vidareutveckling, support och förvaltning. Parallellt också deltagit i DevOps-gruppering, som ansvarat för konfiguration av KVRs Azure DevOps inklusive konfiguration av CI/CD-pipelines.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, WPF, WCF, NHibernate, WinForms, Reporting Services, MEF, CI/CD, Azure DevOps, MS SQL Server, SQL, T-SQL, IIS, Git, xUnit, Scrum, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Kriminalvården

  Systemutvecklare .NET

  2018 - 2019

  Systemutvecklare inom .NET. Nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av Kriminalvårdens klientsystem, KVR. Arbete i team med Scrum-inspirerad process. Produktsupport och kontinuerlig kontakt mot produktägare.

  TEKNIKER & VERKTYG C#, WPF, WCF, NHibernate, WinForms, Reporting Services, MEF, MS SQL Server, SQL, T-SQL, xUnit, TFS, IIS, Git, Scrum, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Combitech AB

  Fullstack systemutvecklare .NET App & Web

  2016 - 2018

  Ansvarat för utveckling av app för produktinformation till Saab samt vidareutveckling av motsvarande produktweb, där informationen författats i Combitechs författnings- och publikationsverktyg, Uptime. App utvecklad i Xamarin.Forms för iOS, Android och UWP med Azure som backend. Fullstack; backend i Azure, lokal SQLite app-databas, .NET backend med ASP.NET Web APIer och ASP.NET MVC5 frontend i Web. Konfiguration av CI/CD i Azure samt test av appar i TestFlight/HockeyApp och publicering av appar till App Store och Google Play.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, Xamarin.Forms, ASP.NET MVC5, ASP.NET Web API, Swagger, CSS, HTML, NHibernate, JavaScript, WebAPI, SQL Server, SQL, T-SQL, SQLite, Azure, TFS, Application Insights, Test flight/HockeyApp, NUnit, SignalR, XSLT, IIS, Hyper-V, Git, Subversion, Agile.

  Omfattning: 100 %
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Teknisk Produktägare, Systemutvecklare .NET

  2011 - 2016

  Teknisk produktägare för Data Collector; en produkt som samplar, lagrar och efterbehandlar data från turbinernas styrsystem för vidare persistering i centralt system. Huvudansvar för leverans av utvecklingsprojekt, kravinsamling, planering och prioritering och kontakt med användare och övriga kravställare.

  Utveckling i .NET C# av Data Collector och analysverktyget RMSView. Betydande arbete i MS SQL Server eftersom grunden för avdelningens produkter är insamling och förädling av data i databaser. Produktsupport med direkt kontakt med slutanvändare.

  Ansvarig för verksamhetsutveckling på avdelningen vilket inkluderade både sammanhållande planering och verkställande av förändrings- och förbättringsarbete. Drivit och ansvarat för arbetet med att anpassa och ta i bruk en Scrum-baserad utvecklingsprocess samt angränsande krav- och supportprocesser. Ansvarat för att införa MS TFS på utvecklingsavdelningen. Skapat och underhållit TFS-konfiguration, bland annat konfiguration av team, projekt, behörigheter samt bygg- och release-processer (CI/CD-pipelines).

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, WPF, WCF, ASP.NET Web API, Swagger, MS SQL Server, SQL, T-SQL, TFS, SVN, NUnit, Castle Windsor, NHibernate, Balsamiq, Scrum, Agile.

  Omfattning: 100 % (anställning)
 • Sectra Sverige AB

  Systemutvecklare .NET

  2009 - 2011

  Systemutveckling i .NET av kundanpassningar för de remissystem (RIS) och röntgenbildsystem (PACS) som Sectra tillhandahåller för sjukhus radiologi-/röntgen-avdelningar. En tät och kontinuerlig kundkontakt var centralt vid utvecklingsarbetet som inkluderade dagliga/veckovisa avstämningar med kund. Arbetet inkluderade hela utvecklingsprocessen från utredning, kravspecifikation och tidsuppskattning till utveckling, systemtest och produktrelease. Även teknisk produktsupport med kundkontakt. Utsågs som ansvarig för marknadsföringen av avdelningens produkter och anpassningar vid Sectras Skandinaviska Användarmöte 2011, inklusive planering och koordinering av dagarnas utformning och innehåll.

  TEKNIKER & VERKTYG .NET, C#, WPF, WCF, Windows Forms, VB6, Oracle SQL, Scrum, Mercurial, CVS.

  Omfattning 100 % (anställning)

Sannas kompetensområden

 • Databaser

  Databaser allmänt, Datalager
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer, Microservices
 • Operativsystem/plattformar

  MS Internet Information Server, Windows
 • Databashanterare

  MS SQL-server, SQL server
 • Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Windows Presentation Foundation, Git, Team Foundation Server, Atlassian Jira, Jira, Windows Communication Foundation, Entity Framework, Nhibernate, ReSharper, Office 365, Azure DevOps, Adobe XD
 • Utvecklingsspråk

  HTML, Javascript, SQL, SQL Windows, XML, C#, XSL-T, MS .NET, ASP.NET, CSS, Webservices, MVC, Typescript, Angular 2, WPF, Sass, NET Core, .NET Framework
 • Hårdvara

  PC
 • Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Scrum, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Continious Delivery
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Workshopledning, Utredning, Processinförande, Produktledning, Projektledning, Processförvaltning, Agil Transformation
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning
 • Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem
 • Utbildning

  civ.ing
 • Roller

  Utvecklare/Programmerare, Team-ledare, Delprojektledare, Service Designer, Produktägare, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Kommunikation & Information

  Presentationsteknik, Engelska
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Dokumentation

Sannas anställningar

 • Konsult, Consid AB

  2018 - 2022

 • Konsult/Systemutvecklare, Combitech AB

  2016 - 2018

 • Systemutvecklare/Teknisk Produktägare, Siemens Industrial Turbomachinery AB

  2011 - 2016

 • Examensarbete, Saab Systems

  2009 - 2009

 • Systemutvecklare, Sectra Medical Systems AB

  2009 - 2011

Sannas utbildningar

 • Advanced Software Architecture, DF Kompetens

  2024 - 2024

 • Certifiering i Förändringsledning (Prosci), Stretch Accelerate AS

  2024 - 2024

 • Certified ScrumMaster (CSM), Scrum Alliance., Crisp

  2019 - 2019

 • Usability - Vägen till användbara system, Combitech

  2012 - 2012

 • MS Project Grundkurs, IUC Öst

  2012 - 2012

 • Programming with the Microsoft .NET Framework using MS Visual Studio 2008., Cornerstone

  2009 - 2009

 • Civilingenjörsexamen inom Elektronikdesign (MScEE), Linköpings Tekniska Högskola

  2005 - 2009

 • Certificate in Advanced English (ESOL) Level 2., Folkuniversitetet Norrköping (Univ of Cambridge)

  2004 - 2004

 • Civilekonomprogrammet (1 år), Linköpings universitet

  2004 - 2005

 • Natur-tekniskt gymnasie. Inriktning mot mekanisk konstruktion och energi., Curt Nicolin Gymnasiet

  2000 - 2003

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning