Hoppa till sidans innehåll

Stefan Astbury

IT-ledare

Stefan är en driven IT-ledare som med entusiasm, lojalitet och uthållighet tar sig an stora utmaningar och förändringsprojekt. Stefan har arbetat framgångsrikt som förhandlare och har lätt att se det strategiska perspektivet. Stefan är van att leda och samarbete i team och att driva igenom förändringar med ledningsgruppen, projektteamet, IT-avdelningen och andra intressenter. Stefan är van att arbeta med nya digitala och agila angreppssätt för att förbättra och driva en IT-verksamhet. Han drivs av att utveckla team att bli mer effektiva och motiverade.

Områden

 • IT-ledare
 • Projektledare/utredare
 • Upphandlare

Översikt

Erfaren IT-ledare, strateg, upphandlare och projektledningsproffs. Har varit koncern CIO och suttit i ledningsgruppen för Nilson Group, CIO i Greencarrier, och IT-chef på containerterminalen i Göteborgs hamn. Över 15 års erfarenhet av IT-projektledning inklusive komplexa projekt med införande av koncernövergripande global IT-system och processer. Erfrenhet av arbete i både globala företag SKF och Mölnlycke Health Care och inom offentlig sektorn i Göteborgs Hamn och Kalmar Högskola. Stark IT-upphandlingserfarenhet. BSc i Business IT och certifierad i såväl IT-arkitektur(Svenska Dataföreningen), ITIL , och projektledning (IPMA och Prince2-practitioner). På sista tiden har jag jobbat mer Agila metoder och är Certifed Scrum Master (Scrum.org) och utbildad mig i SAFe. Söker uppdrag inom IT ledning, upphandling och projekt.

Stefans CV

 • Willhem AB

  tf IT och Digitaliseringschef

  2019 -

  Ansvarig för omstrukturering av IT avdelningen och dess processer och Digital innovation. Under uppdraget har jag:
  *Förhandlad en ny stor IT-drift outsourcing upphandling
  *Infört en ny strukturerad applikationsförvaltningsmodell och förbättrad leverantörshantering
  * Infört en ny servicedesk process med Jira Service Desk med ITIL som utgångspunkt
  * Drivit den digitala agendan med RPA, datacentrisk miljö, ny app och smarta hus IoT lösningar
  * Drivit digital utbildning med bl.a. RPA, Innovation, agilarbetsätt och AI
  * Omstrulkturerat det interna arbetsprocess på IT med det agila arbetssättet Scrum
 • SKF(tillverkningsindustri)

  Agil Projektledare Windchill & SAP Central Europa

  2019 - 2020

  Huvudprojektledare för ett stort Windchill PLM och SAP integrationsprojekt för SKF LPD i Central Europa. Jobbet krävde koordinering av projektteamen både på SKF Göteborg HK och i Tyskland med ett antal resdagar till Tyskland under projektet. Arbetsspråket var engelska. Projektet drevs agilt med scrummetoden där jag också agerade scrum master. Jag ansvarade också för uppsättning av projektets verktygsstödet i Jira ärendehanteringsverktyg.
 • SKF(tillverkningsindustri)

  IT PMO

  2019 - 2019

  Ansvarig för IT Quality Gating process and Quality Assurance åt alla IT projekt på SKF med en projektprotfölj på 200 multi-msek projekt. Andra PMO ansvarsområden inkluderar: utbildning och coaching av IT PMs and styrgrupper, projektmetodsutvekling och verktygsstöd, och kommunikation med projekt och intressenter. PM för införande av ett nytt gatingverktyg byggd på Jira. Scrummaster för scrum/agile arbetssätt i ITPMO-team. Scrummaster för uppsättning av agila "Scrum" arbetssätt för PMO-teamet med stor framgång i form av större utvecklingsstakt och spårbarhet av teamets aktiviteter. Införde ny "Go to Green" metod för att eskalera och stödja projekt med problem och behov av hjälp och stöttning.
 • Mölnlycke Health Care AB (medtech)

  IT PMO Global projects

  2017 - 2018

  Ansvar för PMO-governance för Commercial R&-D och Business Supportportföljer. Bland arbetsuppgifterna vara att hjälpa förberedda för projektgating, metod och verktygsförbättringar, och projektledarcoaching. Ansvarade för ny PPM-system-upphandling och säkrade 60% rabatter och mycket förbättrade licens- och supportvillkor. Arbetet i PMO-team tillämpade ett agilt arbetssätt där aktivitetsuppföljning gjordes genom dagliga stå-uppmöten och på kanbantavla.
 • Mölnlycke Health Care AB(medtech)

  Huvudprojektledare

  2017 - 2018

  Har lett projekt för ett nytt global SaaS-hostad Learning Management System (LMS) med 4500 users interna och externa användare i 22 länder. Ledde projektet genom alla projektfaser inklusive förstudie och upphandlingsprocessen med likad utgång i form av rabbatter och förbättrade villkor. Projektet levererades en månad i förväg, under budget till önskad scope. Projektet bedrivs enligt FDAs omfattande processer och dokumentation för validerade projekt. Projektets budget cirka 3 MSEK.
 • Mölnlycke Health Care AB (medtech)

  IT Team Leader Commercial and R&D

  2017 - 2017

  Ansvarsområden digitala verktyg, app och mobilitet, e-handel, den publika hemsidan molnlycke.com, intranät, PLM, Kvalitetssystem, ett 700 användare Salesforce/Veeva CRM SaaS-lösning. Coaching och grupputveckling. IT upphandling med fokus på systemförvaltningstjänster och mjukvarulicenser. Rapporterade till Business Change Management Director. Globalt ansvar för alla nämnda system med 7500 användare i 22 länder i den hårt reglerade ”medical device” bransch. Ansvar för sju personer med både tjänsteägare och affärsanalytiker. Budgetansvar 35MSEK.
 • Nilson Group (Retail)

  CIO

  2014 - 2016

  • Ansvar för IT i bolaget med 2500 interna
  användare, 2,3 miljarder SEK omsättning, 1,2 miljoner kundklubb, 330 butiker i 3 länder inkl. produktion i Kina. 80 system. Budget 40+ MSEK.
  • Ansvar för PMO – project management office
  • Orkestrerat hybrid drift med inhouse, hosting och molntjänster
  • Ansvar för agilutvecklingsteam inom Java och .NET och legacy ERP.
  • Särskilt ansvar fo¨r all IT och utvecklingsavtal och förhandling.
  • Förhandlade utveckling av ny E-handelsplattform och sänkte utvecklingspris med 25% eller 2 MSEK.
  •Förhandlade komplex juridisk avtal med Klarna och med stor minskning av affärsrisken.
  • Förhandlade mångmiljon besparingar bl.a. WAN och telekommed besparing pa° 5,4MSEK
  • Förhandlade molnbaserad fastighet projekthanteringssystem med mycket bra villkor (obegränsad användare) och sänkt affärsrisk.
  • Ledde ny ERP förstudie
  • Stödde förhandling av ny ERP system.
  • Minskade utskriftskostnad med 40% med samma service nivå
  •Projekt och system benchmarking och översyn genom tillämpning av Gartner verktyg.
  • Satt upp process för IT governance och IT-råd.
  • Drev IT frågor I ledningsgruppen och rapporterade till VD:en.
  • Personalansvar 20 personer, med lönesättning, rekrytering och ansvarig chef för chefer.
 • Greencarrier (logistik)

  IT chef

  2013 - 2014

  • Ansvarade för 800 interna användare, 45 kontor, i 13 länder och 50 system med inhouse IT-drift
  • Uppsättning projektkontor, Application Management med PM3 och utrullning ITIL
  • Projekt inkluderade nät modernisering, ny Exchangemiljö och miljö monitorering och uppsättning av ny infrastruktur i Kina.
  • Personalansvar för 13 IT-personal
 • APM terminals Gothenburg AB (logistik)

  IT chef

  2010 - 2012

  • Ansvarade för 500 interna användare, 2000 externa, 50 system budget cirka 35MSEK
  • Byggde upp ny IT avdelning från grunden:
  - projekt och applikationsportföljhantering,
  - IT ekonomi och BI reporting,
  - IT strategy, -operations, -architecture och -säkerhet
  - IT governance och IT board
  • Ansvarade för kravbilden in till outsourcing av IT-drift för containerterminalen inkl. avtalsförhandling
  • PL för Anpassning av miljö till APMs globala företagsstandard med ny serverhall, WAN, VoIP-tele, intranät, internet, mail och arbetsplats.
  • Ansvarade för IT ”due dilligence” för APM terminals uppköp av Skandia Containerterminal
  • Genomförde kostnadsbesparingar i miljontals kronor inom bl.a. PC, skrivarhantering och telefoni.
  • I företagsledningen och rapporterade till VD.
  • Personalansvar för 3 IT-personal plus leverantörs kontroll av outsourcing leverantör.
 • Göteborgs Hamn AB/Skandia Container terminal AB

  IT-projektledare TOS container terminalen

  2008 - 2010

  TOS projektet genomfört utvärdering, upphandling, kravställning, verifiering, utbildning och införande av nytt Terminal Operating System TOS i Skandia Container terminal. Ett eget utvecklat system TICS ersatts med ett standardsystem CATOS från leverantören TSB från Sydkorea. Projektet var mycket komplext och omsatt ca 90 000 timmar och medförda förändring i såväl teknik som verksamhet.
  Delprojektledare IT:
  - Ansvar för områden IT infrastruktur, IT arkitektur, integration A2A, integration B2B EDI, data migration från gammalt till nytt system, radio data nät baserad på mobildata teknik, prestanda/load testning, Go-live planning. Kontraktsförhandlingar.
  - Säkertställt att delprojektets mål uppfylldes inom budget och tid
  - Planerat, styrt och följt upp delprojektets leveranser
  - Kommunicerat och delegerat arbetsuppgifter inom projektet
  - Skapat delprojektet intern organisation. Max 20 i projektteamet.
  - Kommunicerat och synkroniserat med andra delprojekt
  - Engagerat och entusiasmerat delprojektdeltagare
  - Identifierat och hanterat risker
 • Göteborgs Hamn AB/ Car terminal AB

  Huvudprojketledare

  2006 - 2007

  TOS projektet genomfört utvärdering, upphandling, kravställning, verifiering, utbildning och införande av nytt Terminal Operating System TOS i Car terminal. Bilterminalen hanterar 70% av Volvo Cars export bilar samt en hög andel fordon från Volvo AB och många utländska bilmärken. Ett lånat system från Volvo ersatts med ett standardsystem Codeway från leverantören Codetrack från England. Projektet var komplext och medförda förändring i såväl teknik och verksamhet. Det var ett lite projektteam som mycket hands-on utförande av work-paket gjordes av Stefan själv.
  Delprojektledare IT:
  - Ansvar för områden Business analysis, processkartläggning, IT infrastruktur inkl. streckkodsläsningsenheter, IT arkitektur, integration A2A, integration B2B EDI (bl.a. Volvo, Torline, Höegh, WWL), , data migration från gammal till nytt system, radio data nät baserad på smalband teknik, Go-live planning och införande med verksamheten. Kontraktsförhandlingar.
  - Säkertställt att projektets mål uppfylldes inom budget och tid
  - Planerat, styrt och följt upp delprojektets leveranser
  - Kommunicerat och delegerat arbetsuppgifter inom projektet
  - Skapat projektets interna organisation. Max 20 i projektteamet
  - Kommunicerat och synkroniserat med andra projekt
  - Engagerat och entusiasmerat delprojektdeltagare
  - Identifierat och hanterat risker
 • Göteborgs Hamn

  Enterprise IT-arkitekt

  2006 - 2010

  - IT arkitekt med ansvar för teknikval och företags IT arkitektur
  - Certifierad IT-arkitekt Svenska Dataföreningen
 • Göteborgs Hamn

  Chef systemutvecklingsgrupp TOS

  2005 - 2007

  - Ansvarade för Container och Roro terminalen egenutvecklad Terminal Operating System(TOS)
  - Ansvarade för prioriteringar av backlogg och samordning med verksamheten
  - Ansvarade för 6 personer i teamet
 • Göteborgs Hamn

  Projektledare/utredare (diversa projekt)

  2003 - 2010

  Diverse projekt och utredningar:

  - Utredning kompaktager baserad på autonom robotteknik
  - PL - RFID lösning för läsning av tåg lastade med Stora Enso Container Units
  - PL ny OCR automatisk port till RORO-terminalen
  - PL projekt diverse interna och administrativa system
  - Tillämpat offentlig upphandling i samtliga projekt
 • Bokia (under uppdrag för Upright Communications)

  Projektledare

  2001 - 2001

  Projektledare för nytt i webbtjänst för bokhandeln Bokia
 • Netgiro (under uppdrag för Upright Communications)

  Projektledare

  2001 - 2001

  Projektledare alla projektfaser för en utveckling av a webbaserad e-plånbok.
 • Göteborgshamn (som konsult i IBS konsult)

  Utredare/arkitekt

  2000 - 2000

  Utredning, processkartläggning, system arkitektur och databas/datamodellering för nyutveckling av ett system för transport och godshantering.
 • Volvo personbilar Sverige (som konsult i IBS konsult)

  Utredare

  2000 - 2000

  Utredare kring utbyggnaden av ett webbaserat datawarehouse system för marknadsanalys(bilförsäljning i Sverige)
 • SQM (som konsult i IBS konsult)

  Testare

  1998 - 1999

  Testresurs för bespoke slaktsystem utvecklad för Scan Swedish Quality Meats (SQM)
 • Resinit (som konsult för Högskolan i Kalmar/IT@Kalmarlän)

  Projektledare/Business analyst

  1997 - 1998

  Utveckling av små och medelstora företags IT och webbstrategier. Resinit är ett exempel på en av kunderna)
  Rollen var mycket som Business analyst.
 • Telia (under uppdrag för Högskolan i Kalmar)

  Kursledare

  1996 - 1997

  Kursledare för kurser inom nät, IT strategi, Microsoft och hårdvaruteknik inriktad mot att skola om Teliapersonal. Höll cirka 10 tre månaders utbildningar.
 • Arbetsförmedlingen (under uppdrag för Olando AB)

  Kursledare

  1993 - 1995

  Kursledare för kurser åt Arbetsförmedlingen inriktade mot arbetssökande)
  - Microsoft NT server
  - Microsoft Office
  - Business English

  - IT strategi (separat uppdrag för Landstinget i Kalmar)

Stefans kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Windowsapplikationer
 • IT-säkerhet

  Riskanalys
 • Operativsystem/plattformar

  Windows 95, Windows 98, Windows NT, Mac OS X, Windows 7
 • Hårdvara

  Mac, PC
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Infrastruktur och logistik, Contract management, Administrativ delprojektledning, Event Management, Projektledning, Inköp, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, KANBAN, Prince2
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Utbildning, Business restructuring, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Make /& Buy Analyser, Compliance, ERP Implementation, Projektledning, Affärs och IT strategi, Strategiskt inköp, Programledning, Change Management
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Beteendevetenskap, Operativ ledning, Interimsledning, Outsourcing, Det coachande ledarskapet
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Transport/Spedition/Flyg, Skola och utbildningsväsende, Postorder/ e-handel
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Tillgänglighet, Resurs i upphandlingsprocess, Internationella tekniska upphandlingar
 • Tillämpningar

  Butiksdatasystem
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, e-learning, Workshopledning, Högskoleingenjör
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Coach, Lärare, Systemförvaltare, Projektadministratör, Kvalitetsansvarig, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Interimschef, Produktägare, programledare, Inköpschef, Facilitator, Utbildningsledare, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Kommunikation & Information

  Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska

Stefans anställningar

 • CIO, Nilson Group

  2014 - 2016

 • IT chef, Green Carrier AB

  2013 - 2014

 • IT chef, APM termnals Gothenburg AB

  2010 - 2013

 • IT projektledare och utredare, Göteborgs Hamn AB

  2003 - 2010

 • IT konsult projektledning/utredning, IBS konsult AB

  1998 - 2003

 • Höskoleadjunkt/ IT förändringsledare SMB, Högskolan i Kalmar/Linné Univiersitet

  1996 - 1998

 • Kursledare IT, Olando AB

  1993 - 1995

Stefans utbildningar

 • Cetified Scrum Master (Cerfication), Scrum.org

  2019 - 2019

 • Certified Safe 4 Agilist (Certification), Scaled Agile Inc

  2019 - 2019

 • Leading SAFe Course (4.5), Scaled Agile/Learning Tree

  2018 - 2018

 • Prince2 Practitioner (Certification), Canea (Axelos Certification)

  2018 - 2018

 • ITIL Foundation (Certification), Cornerstone

  2017 - 2017

 • Grafisk facilitering, Kvadrat

  2017 - 2017

 • Treklöver Gillwell Lederskap, Scouterna folkhögskolan

  2014 - 2014

 • IPMA Certifierad projektledare(Certification), IPMA/Svenska projektforum

  2014 - 2014

 • Gartner symposium, Gartner

  2014 - 2014

 • Certifierad IT arkitekt (Certification), Svenska dataföreningen

  2005 - 2006

 • Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie träning

  1999 - 1999

 • Business IT BSc(Hons), University of Central Manchester

  1988 - 1992

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning