Hoppa till sidans innehåll

Susanne Jonsson

Produktägare

Susanne är en strukturerad och driven konsult med fokus på att leverera kundnytta. Hon har 15 års erfarenhet av IT-utveckling och har haft olika roller som projektledare, produktägare, scrum master och testledare. Susanne har främst arbetat med egenutvecklade system och har jobbat med både vattenfalls- och agila metoder.

Exempel på roller/inriktningar där Susanne kan spela en nyckelroll:
Projektledning/scrum master: Susanne är strukturerad och van att koordinera arbetet inom projekt/uppdrag. Hon har erfarenhet av arbeta med styrning, utredning, analys, kravställning och test.

Produktägare: Susanne är utbildad Product Owner och Scrum Master och har praktisk erfarenhet från agila organisationer. I rollen som produktägare kan Susanne, i och med god förståelse för verksamhetsprocesser, strategisk produktutveckling samt agila utvecklingsteam vara målfokuserad.

Områden

 • Produktägare
 • Scrum master
 • Projektledare

Om Susanne

Susanne är en uppskattad teammedlem som har en positiv inställning och ett stort engagemang. Susanne jobbar gärna kompetensöverskridande med ett agilt arbetssätt för att nå den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv. Susanne är prestigelös, strukturerad och lösningsinriktad med ett starkt driv. Hon är kommunikativ är och har lätt att sätta sig in i nya situationer och kommer snabbt in i arbetsuppgifter och organisationer.

Susannes CV

 • Försäkringskassan

  Teamledare

  2023 -

 • Försäkringskassan

  Test och kvalité

  2023 -

 • DIGG

  Verksamhetsutredare och kravställare

  2021 - 2023

  Projektet ASPEs uppdrag är att anskaffa tekniska lösningar för digitalt samarbete för DIGG och DIGGs vänner.
  Susanne leder krav- och testarbetet under genomförandeprocessen genom att leda workshops, presentera demo för arbetsgrupper, driver felrättningar samt även förändringar inom projektet.
  Susanne har gjort uppsättningen av JRA-bräda för projektet, faciliteter denna under möten samt hjälper till att projektet använder sig av ett agilt arbetssätt.
 • TeliaSonera company mobility

  Operativ Produktägare

  2021 - 2021

  Operativ produktägare med vision och engagemang att styra utveckling för utvecklingsteamet. Deltar i PI planeringar, är kontakten mot Stakeholders, planerar utveckling för teamet samt följer upp arbetet.
 • TeliaSonera company mobility

  Uppdragsledare, Expert

  2016 - 2021

  Susanne har arbetat inom Telias stora CRM system som innehar mobila kunder och abonnemang.
  Under alla år tiden har Susanne varit en uppskattad systemexpertresurs i ett flertal projekt med stor kompentens. Arbetet har både inneburit vattenfallsmetoden med allt från kravfångst, beställning av offerter, testplan och acceptanstester, överlämning till förvaltning och agila metoder enligt Safe för analys och leverans. Arbetet har delvis varit som medlem i ett högpresterande team och delvis som Scrum master.

  Bland uppdragslednings har Susanne bland annat bedrivit uppdrag för bättre säkring av datakvalité.
  Förvaltningsuppgifter innebar bland annat att analysera felärenden, förbättringsarbete, agera kontaktperson vid driftsättning, följa upp och leda förvaltningsaktiviteter, agera support för förvaltningen/driften samt koordinera förvaltningsarbete tillsammans med förvaltning.

  I befattningen ingår att i rollen som uppdragsledare leda kundprojekt inom IT -och telekommunikationsområdet med därmed tillhörande arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår planering samt framtagande styrdokument, progressrapporter, beslutsunderlag, kravspecifikationer samt att sammankalla och ofta leda möten.
 • TeliaSonera company mobility

  Uppdragsledare, Expert

  2013 - 2021

  Susanne har arbetat inom realtidssystem med många integrationer som vidarebefordrar CRM information gällande mobila B2B/B2C kunder och abonnemang, avtal och abonnemangsporteringar.

  Förvaltningsuppgifter innebar bland annat att analysera felärenden, förbättringsarbete, agera kontaktperson vid driftsättning, följa upp och leda förvaltningsaktiviteter, agera support för förvaltningen/driften samt koordinera förvaltningsarbete tillsammans med förvaltning.

  I befattningen ingår att i rollen som uppdragsledare leda kundprojekt inom IT -och telekommunikationsområdet med därmed tillhörande arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår planering samt framtagande styrdokument, progressrapporter, beslutsunderlag, kravspecifikationer, testning samt att sammankalla och ofta leda möten.
 • TeliaSonera company mobility

  Testledare

  2013 - 2013

  Susanne arbetade som testledare och slutförde arbetet med att planera och genomföra tester för provisioner för service provider.
 • IKEA Svenska försäljning

  IT-medarbetare, säkerhet

  2004 - 2013

  Susanne arbetade inom de flesta områden på varuhuset under dessa år.
  Inom IT-området arbetade Susanne som IT ansvarig för serveradministration, användaradministration, installation av hård- och mjukvara, telefoni, kassasystem samt övervakningssystem på varuhuset Sundsvall.
  Inom Säkerhet arbetade Susanne med utbildning och uppföljning av säkerheten i varuhuset. Som HLR-instruktör hade Susanne undervisning för personalen på varuhuset inom HLR gällande vuxna och barn.
  Inom kassaadministratörsrollen arbetade Susanne med daglig ekonomisk uppföljning och säkerställde att rutiner för pengatransaktioner följdes. Susanne vidareutvecklade nya arbetsmetoder inom organisationen och bistod samt vägledde kundrelationsmedarbete i deras dagliga arbete.
  Inom logistikadministratörsrollen arbetade Susanne med daglig logistisk uppföljning och säkerställde att rutiner för gods följdes. Susanne vidareutvecklade nya arbetsmetoder inom organisationen och bistod samt vägledde logistikmedarbete i deras dagliga arbete.
  I HR-rollen som schemahandläggare arbetade Susanne vilket bestod i att analysera föregående års försäljning och bemanning och därefter schemalägga medarbetarnas arbetstid utifrån varuhuset behov.

Susannes kompetensområden

 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Fil.mag, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

Susannes anställningar

 • Projektledare, Dewire Consultants AB

  2013 - 2018

 • IT, Säkerhet, administration, IKEA Svenska försäljning AB

  2004 - 2013

Susannes utbildningar

 • Effektiv testmetodik, inUse

  2023 - 2023

 • Certified SAFe Scrum Master (5.0), QA

  2021 - 2021

 • Certified SAFe 5 Product Owner/Product Manager, Informator

  2020 - 2020

 • Certified SAFe 4.6 Agilist, Scaled Agile Inc., Informator

  2019 - 2019

 • Projektledning i IT-projekt, Cornerstone

  2018 - 2018

 • Agil projektleding i praktiken, NFI

  2017 - 2017

 • ISTQB Certifierad testare grundnivå, konsultbolag1.se

  2013 - 2013

Till konsultsök

Kontakt

Lars Markström VD, Rekrytering 070-389 38 38 lars.markstrom@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning