Hoppa till sidans innehåll

Tobias Tolf

Ledare

Tobias breda erfarenhet av ledarskap inom IT är en tillgång för organisationer som söker förbättring och stöttning. Oavsett om det handlar om att bygga nya team från grunden, få grupper av individer att dra åt samma håll eller att hantera förändring i större eller mindre skala.

Erfarenhet av att coacha individer såväl som team i olika miljöer och branscher vilket kan appliceras direkt eller genom att stötta andra ledare.

Tobias har guidat grupper igenom förändringsprocesser som krävt stort fokus också på individen och dess behov. Solid grund i agila metoder, från relevanta utbildningar följt av många års erfarenhet att fokusera på dess kärnvärden och implementera dem i den verklighet som utgör teamets vardag.

Tobias är också van att operativt leda grupper i deras dagliga arbete, både i formell chefsposition och i olika former av projektuppdrag. Ofta med koppling till mjukvaruutveckling men också datadrivet med fokus på BI och AI/ML.

Utbildad Scrum Master på nivå som motsvarar certifiering (intern SEB kurs)

Områden

 • Ledare
 • Scrum Master och Agil coach

Om Tobias

Tobias är prestigelös och motiveras av att se andra människor växa i sina roller, bland annat genom att vara en god lyssnare och att hjälpa individen själv hitta svar. Samarbete är det viktigaste verktyget för att uppnå varaktig förändring. Analytiskt angreppssätt med ett särskilt öga för de mjuka värden som utgör kärnan i de flesta utvecklingsprocesser.

Tobias CV

 • Mölnlycke Health Care

  Scrum Master/Agil coach

  2022 -

  I sin roll som Scrum Master har Tobias stöttat ett team i att anamma agila utvecklingsmetoder och arbetat med gruppen och individerna för att accelerera deras teamutveckling.

  En viktig del av rollen har också varit att guida och hjälpa produktägaren och dennes affärsorganisation att jobba med att anamma ett värdeflödesperspektiv framför beställare/utförar-relation. Fokus har varit att beskriva problem och mål istället för lösningar för att öka träffsäkerheten och effektiviteten i IT-leveransen.

  Tobias har också agerat agil coach genom att hjälpa andra IT team specifikt och hela IT-organisationen generellt genom att genomföra bl.a. Workshops och interaktiva föreläsningar.
 • Barium

  Engineering Manager/Director Engineering

  2021 - 2022

  Beskrivning: Som Engineering Mgr (senare Director Engineering) ansvarade Tobias för två team med utvecklare, testare och ops/devops:are. Tobias tillträdde tjänsten under en kraftig tillväxtfas och byggde därmed ytterligare erfarenhet av rekrytering och att hantera team under tillväxt. Fokus skiftades till fördjupad förändringshantering då bolaget blev uppköpt och integrerat under amerikanskt ägandeskap, och sedermera stöptes och skalades det primära utvecklingsprojektet om.

  Roll: Personalansvar för ~20 anställda och upp till 10 konsulter. Ansvar för individ- och teamutveckling, arbetsmetoder, rekrytering.

  Metod/teknik: Coachande ledarskap, agila utvecklingsmetodiker, förändringsledning.

  Nytta/resultat: Ökade utvecklingskapaciteten genom rekrytering med bibehållen kvalitet genom struktur och att anpassa rekryteringsprocessen för ändamålet.
  Stöttade medarbetare och team genom en turbulent tid för bolaget. Förbättrade samarbete och kommunikation inom och mellan grupper.
 • Stena Group IT

  IT Manager

  2019 - 2021

  Beskrivning: Tobias ledde ~10 medarbetare och ett antal konsulter i den nyskapade Stena Intelligence Services-funktionen. Avdelningen var datadriven och samlade kompetens inom Business Intelligence, Dataarkitektur, Data Science/Maskininlärning och Internet-of-Things.

  Roll: Manager SIS

  Metod/teknik: Coachande ledarskap, agila utvecklingsmetodiker, förändringsledning.

  Nytta/resultat: Tobias rekryterade kompetens för att kunna tjäna hela Stena AB-koncernen och skapa synergier mellan de ibland ganska differentierade Stenaföretagen. Byggde ytterligare ett Data Science-team från grunden.
  Tobias hade en förändringsledarroll i den stora omorganisationen som föregick skapandet av Stenas nya koncerngemensamma IT-organisation. Där delades en större utvecklingsavdelning i flera delar och personal flyttades mellan bolag, en förändring som krävde lyhördhet, tydlighet och struktur.
 • Stena IT

  Personnel Lead (IT Manager)

  2017 - 2018

  Beskrivning: Tobias uppdrag i rollen var att stärka individer och få team att växa genom coaching, mentorskap och ett tjänade ledarskap. Omdefiniera synen på ledarskap genom fokus på dessa nyckelord, både genom handlingar och attityd.

  Roll: Personell lead, med personalansvar för 15+ medarbetare inom Data Science, DevOps, Business Intelligence och Integration

  Metod/teknik: Coaching, Mentorskap, Rekrytering, Agila arbetsmetoder.

  Nytta/resultat: Tobias byggde koncernens första Data Sciencegruppering från grunden. Både avseende rekrytering och att senare bygga ett team av dessa individer.
 • Stena IT

  Agil ledare @ IT Transformations

  2016 - 2017

  Beskrivning: Tobias fokus var att skapa en kultur byggd på lärande och att stärka team och individerna som de är byggda av. Kontexten kan närmast beskrivas som en "start-up" inom ett traditionellt bolag. Modern teknik och metoder för att korta återkopplingscyklerna stod i centrum för att kunna skapa mer värde, snabbare. Exempel på detta var hypotesbaserad utvärdering inom mjukvaruutveckling där vi byggde ett nytt check-outflöde för att öka konvertering.

  Roll: Agil ledare för 10+ medarbetare inom Transformationsteamet på Stena IT

  Metod/teknik: Agila arbetsmetoder, coaching, innovationsramverk

  Nytta/resultat: Tobias var en viktig del i skapandet av en ny organisation genom att dagligen leda arbetet i ett större utvecklingsteam dedikerat till ny teknik och nya metoder. Skapade en medvetenhet kring innovation genom att genomföra events som Hackathons och innovationsworkshopar.
 • Stena IT

  Agil projektledare

  2015 - 2016

  Beskrivning: Tobias projektledarroll på Stena innehöll flera variationer på ledarskap. Förutom renodlade projektuppdrag, även teamledare för ett utvecklingsteam samt att leda förändringsinitiativ såsom koncernens första steg in i ett DevOps-orienterat arbetssätt.

  Roll: Projektledning, teamledning

  Metod/teknik: Projektledning, Agila arbetsmetoder, coaching, förädringsledning

  Nytta/resultat: Levererade flertalet IT-projekt, såsom lojalitetsprogram för affärsresenärer. Stabiliserade och effektiviserade leveransen för ett utvecklingsteam.
 • SEB

  Agil coach

  2015 - 2015

  Beskrivning: Som agil coach guidade Tobias utvecklings/förvaltningsteam genom deras agila transformation samt coachade individer för att de skulle kunna växa in i nya roller.

  Roll: Agil coach

  Metod/teknik: Agila arbetsmetoder (Scrum), förädringsledning

  Nytta/resultat: Implementerade Scrum för ett förvaltningsteam. Utbildade och coachade ledarroller till nya arbetsuppgifter inom det agila ramverket.
 • SEB

  Scrum Master

  2014 - 2015

  Beskrivning: Skapa ett Scrumteam för HR:s IT-leverans. Tobias arbete var fokuserat på att introducera och guida gruppen genom processen, men också att ta de första stegen i att skapa ett högpresterande team från en grupp individer genom ett coachande ledarskap.

  Roll: Scrum Master

  Metod/teknik: Agila arbetsmetoder (Scrum), förädringsledning

  Nytta/resultat: Skapade förståelse och engagemang för nya arbetssätt hos individer. Fick en grupp att börja agera som ett samarbetande team. Skapade medvetenhet hos intressenter för nyttorna med agil utvecklingsmetodik
 • SEB

  Projektledare

  2010 - 2014

  Beskrivning: Tobias hade varierande projektledaruppdrag inom SEB Group IT. Tobias ledde projekt inom IT-utveckling, IT-services och inom Group Staff (HR). Projekten hade både upphandlings och implementationsdelar och täckte både hård- och mjukvara.

  Roll: Projektledare inom Project Office på Group IT

  Metod/teknik: Projektledning, RUP

  Nytta/resultat: Flertalet levererade projekt såsom Wi-Fi i bankens centrala kontorslokaler och Inköp av tjänsteportal

Tobias kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Förändringsledning, Projektledning, Affärs och IT strategi, Agil Transformation
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Det coachande ledarskapet
 • Roller

  Team-ledare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Facilitator, Scrum master
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt

Tobias anställningar

 • Engineering Manager, Barium

  2021 - 2022

 • Agil projektledare/IT manager, Stena AB

  2015 - 2021

 • Projektledare, SEB

  2010 - 2015

Tobias utbildningar

 • Elements of AI, Linköpings universitet/ University of Helsinki

  2020 - 2020

 • UX and Impact Mapping, InUse

  2018 - 2018

 • Scrum Master, SEB kurs, av extern utbildare

  2014 - 2014

 • Self Managing Leadership, Oxford Leadership Academy (genom SEB)

  2014 - 2014

 • Leadership 3.0, KnowIT (genom SEB)

  2013 - 2013

 • Master Collaboration, SEB kurs, av extern utbildare

  2013 - 2013

 • Project Management at SEB, Semcon (genom SEB)

  2011 - 2011

 • Facilitate Workshops and meetings, Mindset (genom SEB)

  2011 - 2011

 • Systemvetenskap- Människa, IT och Organisation 180p, Göteborgs Universitet

  2007 - 2010

 • Kurser; Handelsrätt och Statsvetenskap, Lunds Universitet

  2001 - 2003

Till konsultsök

Kontakt

Peter Jansson Affärsutvecklare 070-2439603 peter.jansson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning