Hoppa till sidans innehåll

Tomek Jansson

Tomek är en mycket senior DevOps-konsult som har sin bakgrund inom systemutveckling och release management. Tomek har gedigen erfarenhet av moderna molntjänster, verktyg och moderna arbetsmetoder i både förändringsprojekt samt förvaltningsprogram. Tomek är uppskattad av sin omgivning då han jobbar väldigt bra i team och gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter, dessutom agerar han ofta mentor eller handledare. Tomek har en bred branscherfarenhet, allt ifrån myndigheter, försäkringsbolag, resebolag och storbanker till media, retail och startups.

Områden

Om Tomek

Tomek har en stor förmåga i att se helheten, är mycket noggrann och har en stor social kompetens.

Tomeks CV

 • Länsförsäkringar Trygghetstjänster

  DevOps-konsult

  2022 - 2022

  Tomek har drivit och ansvarat för införandet av en DevOps-process på det nyetablerade Trygghetstjänster som verkar inom IoT. Han har skapat, integrerat och administrerat verktyg för automation för utvecklare och testare. Han har även skapat pipelines för kodbyggen, deployments och releaser, både för webbapplikationer och mobiapplikation (ios/android). Tomek har haft en nära och framgångsrikt samarbete med utvecklare, arkitekter och produktägare. Azure, AWS, Python, Github, Github actions, Fastlane, Docker, Kubernetes, OpenShift
 • Åhléns

  DevOps-konsult

  2020 - 2021

  Tomek har haft huvudansvaret för införandet av en DevOps-kultur för Åhléns e-handel. Han har handgripligen ansvarat och infört automatiserade flöden för applikations-byggen, artefakt-hantering, deployer, Teams-integrationer och tester. Dessutom har Tomek varit drivande och initiativtagande till att bryta ut lämpliga delar ur en applikationsmonolit till skalbara moduler körandes i Microsofts molntjänst Azure. Bitbucket, Bitbucket pipelines, Python. Azure, Docker, Datadog
 • Apoteket

  DevOps-konsult

  2019 - 2020

  Tomek har haft ett övergripande ansvar för införandet av DevOps på Apoteket i samband med organisationens börjat jobba enligt SAFe. Han har haft både ett strategiskt och en operativ roll i införande av nya arbetssätt, nya verktyg samt integration och automatisering i organisationen. En viktig del av uppdraget har bestått av drivande, supportering, adninistration och utbildning av testare för att jobba med test. Jira, Confuence, TeamCity, Gitflow, Docker, Python
 • Svenska spel

  Verksamhetsutvecklare DevOps

  2018 - 2019

  Tomek har jobbat med en nulägesanalys av hur Svenska Spel jobbar med DevOps. Arbetet har bestått av granskning av arbetssätt, strategi, arkitektur, API-hantering och molnlösningar. Analysen har skett genom kvalitativa intervjuer, workshop och analys av tillgänglig dokumentation. Leverablerna har varit en objektiv nulägesbeskrivning tillsammans med GAP-analys och identifiering av förbättringsområden för att lyckas med DevOps.
 • SJ

  Arkitekt

  2018 - 2019

  Tomek har varit ansvarig för framtagandet av en ny modern övergripande arkitektur. Syftet har varit att migrera en monolitiskt odokumenterad applikation till en ny modern arkitektur. Uppgifterna har varit modellering av metadata och skapandet av en lämplig data- och informationsarkitektur.

  Arbetet har även bestått av handlingplans för arkitekturprinciper, datamodellering och dokumentation.
 • SJ

  Arkitekt, delprojektledare och scrum master

  2018 - 2018

  Tomek är som teknisk projektledare ansvarig för planering, tidsestimat, kravställning och delegering av integrationsutveckling mot nytt backendsystem.
  Rollen består även av arkitektoniska uppgifter, såsom säkring av integrationer, data-mappning, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, portabilitet och kvalitet.

  Vidare kräver rollen hög kommunikationsförmåga med flera leverantörer och ställt höga krav på personligt driv, struktur och organisationsförmåga.
 • SJ

  IT Arkitekt och migreringsansvarig

  2016 - 2017

  Var drivande i migreringsarbetet av extern webbplats med tillhörande backendsystem till ny leverantör. Arbetet innebar analys av befintlig lösningsarkitektur samt rådgivning inom teknikval (Open Source) samt verksamhet. Leverabler var dokumentation med rekommendationer och förbättring av lösningsarkitekturen. Uppdraget slutfördes genom planering och ledning av migreringen till ny driftleverantör.
 • SJ

  Release manager och configuration manager

  2013 - 2017

  Releaseansvarig av kod och applikationer för SJ.se av samtliga miljöer. Arbetet har inneburit riskanalys, konfiguration, data warehouse, prestandaoptimering, integrationsanalys, införandet av "continous delivery", "continous integration", container-leveranser samt arbete med ramverk för DevOps. Arbetet har också innefattat en hel del styrning och koordinering av förvaltning- och driftorganisation som varit både outsourcat och off-shore. Tomek har många gånger genom användarfall "use cases" fått driva och presentera riskanalyser och utredningar med tillhörande prioriteringar av business cases samt funktionella- och ickefunktionella krav.
 • H&M

  Release manager och applikationstekniker

  2012 - 2013

  Ansvarig för deployment, leverans, konfiguration, prestanda och incident-hantering av en stor affärskritisk portal-sajt (CMS) samt företagets intranät. Dessutom har Tomek parallellt drivit ett projekt som syftar till att flytta ägandeskapet från utveckling till drift. Har dessutom varit starkt involverad i implementering av bevakningsverktyg och skapat rutiner för restore-processen.
 • Bonnier Digitala medier

  Utvecklare och kravhanterare

  2011 - 2011

  Agerade som kravhanterare, problemlösare och utvecklare för Sydsvenskan och Dagens Nyheters digitala tidningsapplikationer för iPad. Utvecklingsdelarna har bestått av beställningsflöden, autentisiering och kortbetalningar implementerade med Open Source-ramverk.
 • SEB

  Configuation management and requirement analyst

  2011 - 2012

  Krav konfigurations- och deploymentansvarig för ett delprojekt inom Common Front Private, ett ytterst affärskritiskt IT-utvecklingsprojekt. Delprojektets leverans bestod av en författarmiljö (CMS) samt ett API för integration mot frontapplikationen. Rollen har även innefattat versionshantering, kravanlys, beroendemodellering samt applikationsintegration.
 • DN

  Kravhanterare, concept-analytiker och utvecklare

  2011 - 2011

  Utredare, insamlare och sammanställare av krav och behov inför kommande utvecklingsprojekt med målsättningen att modernisera och förbättra existerande kundservice-sajt. Parallellt har utveckling skett av diverse kundflöden med målsättningen att förbättra kundlojalitet och mervärde för kunden.
 • Veolia

  Utvecklare och designer

  2011 - 2011

  Utvecklare och designer av en iPhone-applikation som syftar till att komplettera ordinarie webbprojekt. I största möjliga utsträckning har Open Source-ramverk använts. Applikationen består primärt av ett bokningsflöde av resor.
 • Telenor

  Kravhanterare och testare

  2011 - 2011

  Kravhanterare och testera av iPhone-applikation. Utvecklare och koordinator av backend-system till iPhone-applikation med tillhörande integration mot externa och interna system samt mappning av data
 • Luleå tekniska universitet

  Utvecklare och testare

  2011 - 2011

  Utvecklare och testare i ett scrum-team som utvecklade universitets nya externa portal primärt med Open Source-ramverk.Buggrättning och felrapporting ingick också i arbetsuppgifterna.
 • Far Förlag

  Teknisk administratör

  2010 - 2010

  Administratör. Installation, konfiguration och migrartion av ny test –och utvecklingsmiljö för Far Förlags komplexa och icketriviala webapplikationer. Arbetet har även utmynnat i rad förbättringsåtgärder med tillhörande rekommendationer.
 • Länsförsäkringar bank

  IT-analytiker

  2010 - 2010

  Agerade som IT analytiker i två förstudier och effektanalyser. Projektens syfte var att utreda och ta fram beslutsunderlag för framtagande av gemensamma erbjudanden av försäkringar och finansiering för personbils- och fritidsmarknadsprodukter samt ett prova-på erbjudande för personbilsprodukter.
 • Försäkringskassan

  Sökoptimering

  2010 - 2010

  Utvecklare i ett litet pilotprojekt som syftat till att förbättra Försäkringskassans närvaro och ranking på Google och Bing. Arbetet har bestått av att ”crawla” eller ”spindla” Försäkringskassans hemsida med utvecklade verktyg. Leveransen har bestått av en sajtkarta (sitemap) som har bidragit till bättre sökrelevans samt bidragit till förbättrad överskådlighet för administratörerna.
 • DN

  Utvecklare, kravhanterare och teknisk analytiker

  2007 - 2010

  Ny Kundservice-webb
  Utvecklare i det Scrumteam som utvecklade Dagens Nyheters nya kundservice på webben, http://kundservice.dn.se. Utvecklingen har primärt skett genom olika Open Source-ramverk och komponenter. Har utvecklat och möjliggjort för DN:s kunder att på webben utföra en rad prenumerationsärenden, såsom adressändring, reklamation, förlängning och uppehåll.

  E-tidning och betalningar
  Utvecklare och kravhanterare. Har arbetat som både utvecklare och kravhanterare i projekt som syftat till att vidareutveckla den elektroniska versionen av papperstidningen, vad gäller funktion, tillgänglighet och innehåll. Tillsammans med externa partners har han skapat underlag och lösningar för fakturor och kortbetalningar via webben.

  Nya produkter, tjänster och kampanjer
  Utvecklare, kravhanterare och teknisk analytiker. Har gjort en teknisk utvärdering och implementering av nya typer av produkter och prenumerationer i tidningsprenumerationssystemet Atex Matrix, som numera kan hantera andra typer av produkter än enbart en tidningsprenumeration. Har vidare tillsammans med kampanjansvariga på Dagens Nyheter gjort en krav- och behovsanalys för deras webbsatsning. Har därefter utvecklat en lätthanterlig kampanjplattform som idag används flitigt och som har implementeringar mot externa tjänster, system och partners.

  Kundvård och lojalitetsprogram
  Utvecklare och kravhanterare. Har tillsammans med ansvariga på Dagens Nyheter utformat och utvecklat ett program för kundvård och lojalitet. Lösningen har bestått av en konkret plan för kundvård samt flera webbaserade verktyg för speciella premier, erbjudanden, biljettsläpp, tävlingar och andra typer av kundaktiviteter. Många av lösningarna har tillhörande integrationer mot externa system och tjänster. Carma Compost, Axis2, JBoss.
  Kundkommunikation och besparingsprojekt
  Utvecklare och teknisk rådgivare. Har tillsammans med ansvariga på Dagens Nyheter utformat och utvecklat nya och effektivare sätt att kommunicera med kunder. Lösningen har bestått av verktyg för kundunika massutskick av e-post och sms med integration och samarbete med Compost Carma. Lösningen har resulterat i en större webbnärvaro bland prenumeranterna med bättre service samt
  stora kostnadsbesparingar för Dagens Nyheter.

  Utbildning och rådgivning
  Utbildare. Har kontinuerligt bistått anställda på Dagens Nyheter med utbildning, workshopledning och coachning i Polopoly och i andra affärskritiska IT-plattformar. Har vidare åtskilliga gånger bistått med tekniskt rådgivning samt insamling av behov och krav med presentation av lösningsförslag och konkretisering utifrån uttryckta affärsidéer och visioner.

  Drift, förvaltning och administration
  Utvecklare, testare, administratör och teknisk rådgivare. Har aktivt och tätt tillsammans med driftföretag skapat lämpliga rutiner för releaser och drift. Har ofta intagit rollen som representant för såväl den tekniska biten samt Dagens Nyheters huvudsakliga verksamhet. Har åtskilliga gånger medverkat och bistått i ett projekt som syftat till att effektivera försäljningen och kundtjänsten. Arbetet har exempelvis innefattat ”datatvättning” i diverse kundsystem samt implementering mot PAR:s och Eniro:s personuppgiftstjänster.

Tomeks kompetensområden

 • Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS7, Red Hat, Mac OS 8, Mac OS 9, Apache HTTP Server, iOS, Mac OS, Azure, AWS
 • Databashanterare

  Progress, mySQL, Postgresql
 • Utvecklingsspråk

  Java, Python, J2SE, Webservices, Matlab
 • Kvalitetsstyrning

  Configuration Management
 • Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem, Internet of Things
 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Media, Transport/Spedition/Flyg, Läkemedelsindustri, Passagerartransport, Resebranschen, Postorder/ e-handel, Försäkring
 • Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Git, Atlassian Bamboo, Atlassian Jira, Jira, NIST, Xcode, TeamCity, Node.js, Jenkins, Selenium, Atlassian Stash, Gradle, Docker, Elasticsearch, Atlassian Confluence, Confluence
 • Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Test, Implementation, Införande och överlämning, Drift, Produktionsinförande
 • Test & Verifiering

  Testautomatisering, Quality center
 • Utbildning

  civ.ing, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer
 • Roller

  Configuration Manager (CM), Lösningsarkitekt
 • Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, KANBAN, SAFe
 • Kommunikation & Information

  Engelska
 • Databaser

  MongoDB, Postgresql

Tomeks anställningar

 • IT-konsult, B3 Consulting

  2014 - 2022

 • IT-konsult, Connecta - Acando

  2010 - 2014

 • IT-konsult, Xlent Consulting

  2007 - 2010

Tomeks utbildningar

 • Leading SAFe, Apoteket

  2019 - 2019

 • Amazon Web Services AWS Certified Solutions Architect, AWS

  2018 - 2018

 • CERTIFIERAD IT-ARKITEKT MASTER, Dadorföreningen

  2017 - 2017

 • Civilingenjör, industriell ekonomi, Kungliga Tekniska högskolan

  2003 - 2006

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning