Hoppa till sidans innehåll

Genomförbarhet en prioritet för IT-arkitekter

IT-arkitekturstyrning behöver prioritera genomförbarhet för att vara relevant i en alltmer snabbrörlig framtid. Vi pratar med kvadrataren Pekka Rinne om hur utvecklingen ser ut för rollen som IT-arkitekt.

Pekka Rinne är digital strateg och IT-arkitekt ansluten till Kvadrat Stockholm.

Pekka Rinne är digital strateg och IT-arkitekt ansluten till Kvadrat Stockholm.

Hej Pekka, beskriv vad du gör och din kompetens?

– Jag har ofta roller som strateg, verksamhetsutvecklare eller någon IT-arkitektroll, exempelvis enterprise-, områdes- eller lösningsarkitekt. Ofta får jag också kombinera dessa roller i ett och samma uppdrag, exempelvis att jag jobbar med strategi och verksamhetsutveckling tillsammans med en ledningsgrupp samtidigt som jag jobbar med IT-arkitektur och teknologi inom ett eller flera initiativ. Att kunna kombinera min kunskap inom både strategi-/verksamhetsutveckling och teknologi ser jag som ett privilegium och styrka.

Jag är även en erkänt bra kommunikatör och inspiratör som drivs av att leda organisationer mot ett gemensamt mål och leverera resultat i samverkan.

Som bisyssla arbetar jag även som fotograf och filmare med allt från porträttfoto till sport och äventyr.

Vad tycker du är nyckelfaktorer för att organisationer ska lyckas i en mer digital och hållbar framtid och hur bidrar du i detta?

– Det krävs ett tillvägagångssätt som kombinerar bl.a. strategi och ledarskap, IT-arkitektur och datadrivet beslutsfattande. Det krävs självklart många fler delar men dessa är de jag arbetar med och brinner för mest.

En välutformad strategi ska vara tydlig, enkel och inspirerande beskrivning av en organisations framtid och vägen till den. Jag ser en strategi som ett recept för att blomstra och vinna i en alltmer digital och hållbar framtid. Det krävs även ett ledarskap som kan få organisationen att vilja omfamna och agera på förändring och sammanhållet förflytta sig mot organisationens strategiska mål.

En effektiv IT-arkitekturstyrning är bron mellan strategi och den faktiska leveransen. Den ska möjliggöra genomförbarhet, guida och leda en sammanhållen förflyttning och främja samarbete och innovation.

Data ger ökad förståelse om både nutid och framtid och är grunden till insikt och effektivt beslutsfattande. En effektiv strategiexekvering med tydlighet i vägval möjliggörs genom organisationsgemensamma insikter och tydliga datadrivna beslut.

Hur ser du att IT-arkitektur behöver utvecklas för att fortsatt vara relevant i en ännu mer snabbföränderlig värld?

– När gränserna suddas ut mellan organisationer, nationer och till och med mellan de digitala och fysiska världarna handlar det inte bara om en enskild organisation längre, utan om hela det fysiska och digitala ekosystemet som organisationen är en del av.

Inom IT-arkitektur läggs det ofta alltför mycket fokus på att försöka kontrollera

För att fortsatt vara relevant behöver IT-arkitekturstyrning gå mot att vara mer affärsdriven, guidande och fokuserad på genomförbarhet, snarare än att vara teknikcentrerad och kontrollerande.

Inom IT-arkitektur läggs det ofta alltför mycket fokus på att försöka kontrollera i stället för att guida och främja egenkontroll. I försöken att kontrollera läggs alltför mycket tid och kraft på att skapa otaliga dokument och kontroll- och granskningsforum som ofta ger väldigt lite värde till organisationen och dess förflyttning. IT-arkitekter behöver fokusera mer på att vara intraprenörer som möjliggör genomförbarhet och innovation genom vägledning, inspiration och samarbete.

Det tips jag ofta ger till många IT-arkitekter är att, förutom att underhålla sin baskunskap inom teknik och IT-arkitektur, även utveckla sina förmågor inom ledarskap, förändringsledning och kommunikation.

Jag brukar likna en IT-arkitekt vid en expeditionsledare som både kan leda, kommunicera, stötta operativ och hjälpa organisationen mot dess mål genom att bl.a. röja hinder, hitta den bästa vägen, de bästalägerplatserna och lösningarna.

Ge exempel på något intressant uppdrag och nyttan för kunden?

– Oj, jag har haft många intressanta uppdrag och roller – från att vara huvudarkitekt i e-handelsinförande till roller som ansvarig för IT-strategi och IT-arkitektur på koncernnivå.

I ett av mina senaste uppdrag fick jag hjälpa kunden att bygga upp metod och arbetssätt för strategisk planering och portföljstyrning. Uppdraget inkluderade även att driva skapandet av en långsiktig digitaliseringsplan, samtidigt som jag ur ett IT-arkitekturperspektiv stöttade genomförandet av strategiska initiativ i digitaliseringsplanen.

Kunden har nu en tydlig och inspirerande målbild och plan som blivit en möjliggörare för att skapa ”självdrag” mot organisationens strategiska mål. Genom den arkitekturstyrning jag drivit, ökade effektiviteten i själva genomförandet av digitaliseringsplanen.

Vad är det bästa med Kvadrat?                       

– Tveklöst friheten med att vara egen företagare kombinerat med att ingå i ett sammanhang och starkt nätverk som ger så många fördelar mot att agera ensam.

Tack Pekka!

Är du nyfiken på vad Kvadrat kan göra för dig? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning