Hoppa till sidans innehåll

Öka konsultnöjdheten på ditt företag

Det är dyrt att rekrytera, alla företag vill behålla sina duktiga konsulter. På Kvadrat har vi mätt konsultnöjdheten sedan 2016. I år har vi nått ett utfall som är väldigt nära vår målbild. Vi pratar med Anna Plymouth som är ansvarig för kvalitetsarbetet på Kvadrat.

Anna Plymouth, ansvarig för kvalitetsarbetet på Kvadrat.

 

Hej Anna, hur mäter ni medarbetarnöjdhet?

− Vi använder eNPS (Employee Net Promoter Score), som är ett välkänt och populärt sätt att mäta på. Frågan som ställs är ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?” Svaren räknas ihop enligt en metod och ger utfall på en skala mellan -100 och 100. Se den här den här pedagogiska beskrivningen från Enkätfabriken för detaljer.

Jag citerar dem: "En poäng över 0 visar att ni har fler medarbetare som skulle rekommendera er, än de som möjligtvis skulle avråda andra från att arbeta hos er. --- Det går att säga att ett värde mellan 0-20 är bra, ett värde mellan 20 och 50 är väldigt bra och allt över 50 är optimalt. Värden mellan minus 100 och 0 är mindre bra, vilket ofta behöver direkta åtgärdsplaner".

Hur vet ni vad ni ska göra för att öka nöjdheten?

− Bra fråga, nöjdhetsvärdet du får fram genom eNPS ger i sig inga ledtrådar till vad nöjdheten eller missnöjdheten beror på. Därför har vi kompletterat med mätningar av nöjdhet inom ett antal områden som vi identifierat som viktiga. För varje område finns dessutom möjlighet att förtydliga i fritext. Dessa svar är den verkliga guldgruvan, de ger detaljer och agerbar input kring både sånt som upplevs vara mindre bra och vad som upplevs ha gått framåt sedan förra året.

Svaren för varje område ger oss möjlighet att arbeta systematiskt, identifiera och genomföra ständiga förbättringar och större åtgärder, för att öka nöjdheten till nästa års mätning. 

Så hur gick det för kvadratkonsulterna i årets mätning?

− Det ska sägas att vi på Kvadrat har ett väldigt bra utgångsläge där vår affärsmodell tar bort många av de områden som normalt kan ge upphov till missnöje. Kvadratkonsulter är egenföretagare med egna aktiebolag. Alla är sina egna chefer, sätter sin egen lön, bestämmer hur mycket de ska jobba och hur länge de ska vara lediga. Samtidigt har vi genom åren byggt upp en stark intern kultur och gemenskap. Vår eNPS för 2021 är 74, vilket är väldigt bra.

Nämn några viktiga framgångsfaktorer?

− En bra affärsmodell är nog den viktigaste framgångsfaktorn. Vi analyserar resultatet från enkäten och planerar aktiviteter tillsammans. På så sätt motiverar vi oss själva till att arbeta fokuserat med ständiga förbättringar. En väldigt viktig draghjälp är också att vår styrelse är engagerade. De har satt tydliga mål för eNPS i sin strategiska plan och följer upp oss årligen.   

Tack Anna!

Är du nyfiken på Kvadrats affärsmodell? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning