Hoppa till sidans innehåll

Trenderna som dominerat marknaden för egenföretagare 2017

Ännu ett spännande år i entreprenörs- och egenföretagandevärlden har passerat och även 2017 pekar kurvan för det svenska egenföretagande uppåt i en positiv riktning.

Trendspaning

I Sverige finns det idag cirka 1,2 miljoner företag och cirka 9 procent av landets befolkning driver eget. Vi har tagit oss en titt på marknaden och identifierat några trender som dominerat under 2017, men även ett par utmaningar som vi står inför vad gäller den svenska entreprenörs- och egenföretagarutveklingen.


 

Kvinnorna fortsätter stå för den största utvecklingen
Förra året kunde man identifiera en betydlig ökning i det svenska entreprenörskapet/egenföretagandet och det var framförallt kvinnorna som stod för uppgången. Det är glädjande att se att denna positiva trend håller i sig även under 2017 och att det kvinnliga entreprenörskapet i Sverige fortsätter att vara dominant för den ökning vi ser bland företagare. Men trots att kurvan för kvinnligt entreprenörskap och företagande ökar, motsvarar kvinnorna fortfarande endast 30 procent av det totala företagandet i Sverige. Vi har med andra ord en bit kvar innan vi kan se ett mer jämställt näringsliv. Mia Johnson, ledarskapsexpert på Kvadrat, berättade i en intervju tidigare i år om sina tankar kring hur vi i Sverige bör gå tillväga för att minska gapet mellan egenföretagande kvinnor och män i Sverige.

Mia

– En amerikansk studie visade nyligen att flickor, redan i sexårsåldern, kopplar smarthet till pojkar. Det här är ett resultat som vi troligen skulle få även i Sverige. Liknande frågeställningar kring entreprenörskap skulle säkert peka på att flickor  i sexårsåldern tror att det är pojkar som har egna företag. Hur kan vi ändra detta? Jag anser att vi måste få in entreprenörskap på schemat i svenska skolor. Vi måste även utbilda i ekonomi med praktisk tillämpning, vilket i sin tur kommer att bidra till kunskap om hur man hanterar sin privatekonomi. Detta måste bli obligatoriska baskurser – inte tillval.

Fler drygar ut pensionen och höjer livskvaliteten
En annan positiv trend som växer sig allt starkare är entreprenörskapet bland äldre. En stor del av de som idag driver företag i Sverige är äldre än 50 år och många är dessutom över 65 år. Detta är en relativt stor skillnad om vi jämför med många andra länder. Seniorer anses överlag mer riskvilliga och mer optimistiska än sina yngre företagarkollegor och vi ser att det blir allt vanligare att skjuta på pensionen och istället förlänga arbetslivet genom att starta eget. Trots den självklara ekonomiska fördelen med att arbeta även efter pensionsåldern, så är det inte ekonomin som identifieras som den högst drivande faktorn bland flertalet av våra seniora företagare i Sverige. En studiegjord bland egenföretagare över 61 år visar att de som får möjlighet att, på sina egna villkor, vara aktiva på arbetsmarknaden till stor del upplever en högre livskvalitet än de som lämnat arbetslivet. I årets GEM-rapport menar man också att det ökade egenföretagandet bland äldre, med hög sannolikhet, kan komma att ha en positiv påverkan på såväl samhället som dess ekonomi då det kan bidra till att påfrestningarna på pensionssystemet minskar, samtidigt som man höjer livskvaliteten hos de äldre. 

…hela 30 % av de som uppger sig ha identifierat en affärsmöjlighet vågar inte sätta sina planer i verket på grund av rädsla för att misslyckas 

Rädsla för misslyckande hindrar fortfarande många – men inte alla!
Trots att vi i Sverige ser en positiv ökning i det egna företagandet och entreprenörskapet så finns det fortfarande ett stort hinder som sätter stopp för mångas drömmar om det egna företaget. Rädslan för att misslyckas gör att flera inte vågar ta steget fullt ut. EnligtGEM menar hela 40 % av svenskarna att de är rädda för att misslyckas – en rädsla som många menar rotar sig i den ekonomiska kris som Sverige genomgick 2008 och 2009. Men trots rädslan för misslyckande så fortsätter det svenska egenföretagandet att växa. Så – varför är detta då något att ens reflektera över? Jo, den svenska rädslan för misslyckande blir högst relevant eftersom hela 30 procent av de som uppger sig ha identifierat en affärsmöjlighet inte vågar sätta sina planer i verket på grund av rädsla för att misslyckas. Detta gör att många bra idéer som skulle kunnat ha stor potential, aldrig får chans att se dagens ljus. Jämfört med exempelvis USA, där misslyckande ses som något som stärker dig snarare än ett skamset nederlag, så har vi i Sverige mycket att lära.

En positiv trend man dock har kunnat identifiera under året, just när det gäller rädsla, är att hela 45 procent av dagens befintliga egenföretagare och entreprenörer har tidigare erfarenhet av att driva företag. Att tidigare entreprenörer och företagare vågar “satsa igen” pekar på att det råder ett tillåtande klimat i entreprenörsvärlden vad gäller såväl tidigare misslyckande som framgångar. Detta är viktigt då man förutspår att det kan komma att leda till att ännu fler företag startar upp i landet. Utmaningen ligger nu i att få detta accepterande klimat att smitta av sig även utanför gruppen av redan befintliga egenföretagare och entreprenörer.

Förutsättningarna inom IT-branschen blir allt starkare
Redan 2015 kunde man identifiera en enorm starta eget-boom inom IT-branschen och intresset för att driva eget som IT-konsult har hållt i sig. Detta är kanske inte är så konstigt om man tittar på marknadens utveckling. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen så förblir tillväxten, efterfrågan och möjligheterna inom IT-yrkena inte bara stark, utan den väntas dessutom öka kraftigt under det kommande året. I enintervju tidigare i år berättade Robin Lindbladh, en av Kvadrats anslutna IT-konsulter, om varför han valde att starta eget som IT-konsult och om hur han upplever möjligheterna för egenföretagare i IT-branschen:

Robin

– Förutsättningarna att driva eget har aldrig varit bättre än just nu för oss IT-konsulter, speciellt om man är inriktad på webben. Jag läste i en artikel från SVT att det fattas cirka 30.000 programmerare just nu, och att den siffran kommer att vara dubblerad om fyra år. Då förstod jag verkligen att jag var inne på rätt spår.

Socialt entreprenörskap slår igenom på riktigt
Under de senaste två åren har antalet projekt inom socialt entreprenörskap/ företagande i Europa mer än fördubblats. Men det är framförallt under det senaste året som det har fått ett ordentlig genomslag. Socialt entreprenörskap och företagande är en trend som till stor del vuxit fram som en reaktion på överkonsumtion och resursslöseri. För dessa entreprenörer är de sociala vinsterna minst lika viktiga som de ekonomiska, och drivkraften och målen ligger ofta i att förändra beteenden och tankebanor hos människor. Men det är också här den stora problematiken för de sociala entreprenörerna ligger – hur får man investerare att backa projekt vars primära syfte inte är att generera pengar? Utmaningen för många ligger därför i att hitta en affärsidé som gör både samhällsnytta och som genererar intäkter – något som inte alltid är det lättaste. Investerare och affärsänglar som intresserar sig för projekt som drivs av så kallade sociala entreprenörerna dyker dock upp med jämna mellanrum, men inför 2018 så håller vi tummarna för att vi ska få se detta som en stigande trend.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning