Hoppa till sidans innehåll

Våga kliva in!

Framtiden ser ljus ut. Vi ser ett samhälle där den yngre generationen tar för sig mer och vi hoppas att det bidrar till att fler över generationsgränserna vågar ta steget. Vi tror på en mer jämställd IT-bransch! En av nyckelfaktorerna kommer vara att vi alla behöver bygga vårt sociala kapital genom att nätverka.

Ett nätverk stärks av att ha olika perspektiv och förebilder, gemensamma normer och värderingar samt mångfald. I Örebro respektive Sundsvall är 20–25% av oss kvinnor och vi hoppas att fler knackar på konsultdörren. Våga kliva in!

I samband med Internationella kvinnodagen denna vecka uppmärksammar vi kvinnligt egenföretagande. Idag med kvadratarna Marianne Wallgren och Christel Jonsson, som är affärsutvecklare och jobbar med Sveriges lyckligaste konsulter i Örebro respektive Sundsvall. De arbetar med sälj, rekrytering och event och att bidra till kvadratkonsulternas utveckling.

Mariannne Wallgren och Christel Jonsson är affärsutvecklare och jobbar med Sveriges lyckligaste konsulter i Örebro respektive Sundsvall..

Betydligt fler män än kvinnor blir egenföretagare, varför ska det vara så?

Marianne: Vi i Örebro vill inspirera fler kvinnor att bli egna företagare. Vi hade under flera år svårt att attrahera kvinnor. Under de senaste åren har vi arbetat hårt med att främja och synliggöra positiva exempel och kvinnliga entreprenörer. Ett arbete som gett effekt!

Egenföretagande kvinnor i Kvadrat Örebro.

Egenföretagande kvinnor i Kvadat Örebro.

Hur har ni jobbat med detta i Örebro och Sundsvall?

Det enkla svaret är att vi har satt frågan på agendan. Men den viktigaste faktorn är vår kultur. Och att vi ständigt arbetar med att främja och synliggöra positiva exempel på kvinnliga egna företagare och entreprenörer. Det handlar om att skapa förebilder så att självförtroendet stärks hos andra. 

Marianne: Vi hade i våras ett öppet hus som drog många nyfikna kvinnor, vilket gladde oss mycket. 

Christel: Jag har startat ett nätverk för kvinnor inom IT och verksamhetsutveckling i Sundsvall. Min förhoppning är det ska kunna ge inspiration, mentorskap och personliga utvecklingsmöjligheter som har en positiv inverkan på privat- och yrkeslivet. I nätverket sätter vi gemensamt agendan − vi har besökt en handelsträdgård, haft vinprovning och spelat Lasergame. Senast vi sågs och åt lunch var temat ”Hur motiverar man sig själv hemma och på jobbet?”.

Lasergame i Sundsvall.

Vad är det bästa med kvinnliga nätverk?

Christel: De kan vara en kreativ och supportande miljö där erfarenheter och utmaningar, råd och vägledning delas och som främjar jämställdhet mer allmänt. Syftet med vårt nätverk i Sundsvall är att det ska leda till nya kontakter, samarbeten och möjligheter. Jag hoppas att de som deltar ska känna sig stärkta i sina yrkesroller och säkra på sina förmågor. Att de känner sig lyckligare efter våra träffar!

Hur kan jämställdhet bidra till ett mer välmående yrkesliv?

Marianne: Jag vill säga att mångfald i alla former är en tillgång − framför allt om man blandar människor som tänker olika. Det är mångfalden som är bra, att olika idéer möter varandra. Det bidrar till ökad omsättning, fler idéer och mer innovation. Varför ska vi gå miste om halva begåvningsreserven? Kvinnor har en massa potential som inte kommer fram om den inte får blomma ut. Många undersökningar visar att särskilt kvinnor får ökat välbefinnande och lycka av att driva eget, och detta borde vara en drivkraft om något.

Det är mångfalden som är bra, att olika idéer möter varandra.

Hur bidrar kvinnor i team?

Christel: Vi kvinnor kan tillföra mångfald i ett team, vilket kan leda till nya perspektiv, idéer och tillvägagångssätt. Denna mångfald kan göra att grupptänkande undviks och kreativa lösningar skapas. Vi är också ofta skickliga på att bygga relationer och samarbeta med andra. Många av oss är även bra kommunikatörer och lyssnare, vilket kan bidra till att alla i teamet får synas och att viktig information delas. Att ha kvinnor i ett team bidrar till teamets sammanhållning och framgång. Vi vill väl alla skapa starkare relationer och bättre lagarbete?

Varför ska vi nätverka − och hur hittar du ditt nätverk?

Nätverkande ger möjlighet till informations- och erfarenhetsutbyte, stimulerar personlig utveckling, bygger relationer och generar samarbeten. Här kan du ge och få vägledning, uppslag för uppdrag, nya perspektiv och uppmuntran.

Sök på nätet efter kvinnliga IT-nätverk eller kontakta lokala IT-företag/-organisationer eller universitet och fråga efter tips på nätverk - eller starta ett eget! Du kan också bli kvadratare, då får du ett nätverk bestående av över 560 personer! Tillsammans når vi nya höjder!

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning