Hoppa till sidans innehåll

Testa din idé med Inkubik!

Ansökningstiden har gått ut

Vi kan inte längre garantera att vi hinner förverkliga din idé under projekttiden. Men skicka in den ändå, vi försöker hjälpa så många vi kan!

Har du en affärsidé?

Just nu kan du få hjälp och upp till 50 000 SEK för att testa den!

Tillsammans med Vinnova kan vi erbjuda dig coachning, stödtjänster och upp till 50 000 SEK i finansiering för att testa att förverkliga din idé. Målet är att du så tidigt som möjligt ska kunna bestämma om din idé är värd att satsa på och hur du kan gå vidare med den.

Skicka in din idé här!

Bakgrund:

Syftet med stödet är att öka möjligheten för enskilda innovatörer och entreprenörer att i ett tidigt skede fatta beslut om och hur man ska gå vidare med sin idé.

I dag har enskilda innovatörer och uppfinnare begränsade möjligheter att söka finansiering för att testa och validera idéer i tidig utvecklingsfas. För att testa om en idé är värd att fortsätta utveckla behöver man ofta prata med potentiella kunder, testa tekniska förutsättningar eller få kvalificerat stöd när det gäller till exempel immaterialrätt eller juridik. Detta program är tänkt att fylla denna lucka genom att med små medel göra det möjligt att arbeta med test och validering.

Aktiviteter som bidraget kan användas till

 • Ta fram underlag som visar att idén möter ett behov

 • Validera idéns funktion och prestanda

 • Bedöma marknadspotential och undersöka konkurrenssituationen

 • Besöka potentiella kunder och samarbetspartners

 • Utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar eller undersöka juridiska förutsättningar

 • Aktiviteter som syftar till att initiera samarbeten av olika slag (till exempel match making).

Så här funkar det

Svara på några enkla frågor kring din idé. Kort därefter kommer vi ta kontakt för att ge dig feedback på din idé och berätta mer om hur stödprogrammet fungerar.

Vad väntar du på?

Process

 • Skicka in din idé - Svara på några snabba frågor i formuläret. Inom kort hör vi av oss till dig med info och feedback på din idé. 

 • Feedback - Samtliga idéer får en första utvärdering och värdefull första feedback, samt beslut om nästa steg i processen:

  • Ja - ett idémöte bokas

  • Nej - din idé uppfyller tyvärr inte villkoren för stödet

  • Komplettera - din idé behöver kompletteras eller förtydligas enligt anvisning. Vi hjälper dig. 

 • Idémöte - Idén granskas och utvärderas och du får information om stödprogrammet. Därefter får du besked om du antas till stödprogrammet.

 • Intromöte – Under intromötet går vi igenom arbetssätt, verktyg och metod för en framgångsrik idéutvecklingsprocess. Tillsammans sätter vi upp en individuellt anpassad handlingsplan för hur vi ska validera din idé, med aktiviteter och ändamålsenliga stödtjänster.   

 • Projektstart - Handlingsplanen är på plats med tidsplan och budget. Valideringsarbetet påbörjas ut efter handlingsplanen. Du kommer snabbt upptäcka att verkligheten kanske inte överensstämmer med din idé eller antaganden. Vi kan därför behöva anpassa och förändra handlingsplanen under projektet.  

 • Projektuppföljning - Under projektet har vi ett antal bokade uppföljningar där du får aktiv coachning och stöd i ditt valideringsarbete. 

 • Projektmål - Målet är att du så tidigt som möjligt ska kunna bestämma om din idé är värd att satsa på och hur du kan gå vidare med den. Att inse att en idé inte är bärkraftig är minst lika viktigt som att lyckas hitta något som kan fungera. 

 • Nästa steg - Är din idé värd att satsa på? Vi hjälper dig hitta ett nästa steg i förverkligandet av din idé till ett nytt företag. Kanske är det aktuellt med Inkubiks Inkubatorprogram

Villkor

 • Din idé ska vara i ett tidigt skede.
 • Du får inte ha börjat sälja din produkt/tjänst
 • Du måste vara över 18 år
 • Du ska som enskild person äga din idé (ej företag eller arbetsgivare)
 • Alla inlämnade idéer hemlighålls med Sekretess (NDA) och Kvadrat förbinder sig att inte sprida information om deltagare eller idéer utan idébärarens medgivande. 

Förutsättningar

 • Din idé ska ha en innovationshöjd kring teknik eller affärskoncept 
 • Du ska vara motiverad och engagerad
 • Du ska inte vara rädd att utmana din idé  (syftet är att testa om den är bärkraftig).

Frågor?

Hör av dig till inkubik@kvadrat.se 

 

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning