Hoppa till sidans innehåll

Bäst kandidat måste gå först – oavsett anställningsform

Svenska företag behöver en mer flexibel inställning till anställningsform där man sätter den bästa kandidaten först. Det innebär större fokus på kompetens och engagemang, vilket i sin tur bidrar till att företag blir mer konkurrenskraftiga.

Anna Edshage, VD Kvadrat Göteborg.

”Vi behöver färre konsulter och fler tillsvidareanställda”. Uttalandet är typiskt för större svenska företag. Det visar på ett föråldrat tänk kring ledarskap och personal. Vi behöver en modernare och mer inkluderande arbetsmiljö. Vi behöver ett ledarskap som driver nytänkande och kreativitet, som skapar fler affärs- och utvecklingsmöjligheter och som tillvaratar det driv och de kompetenser som finns hos de som väljer att arbeta som egenföretagare eller giggare.

Från fackligt håll finns invändningar om att det är en utveckling som leder till minskad trygghet. Men trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, konstaterade Svenskt Näringsliv i en undersökning för några år sedan. Trygghet på jobbet hänger inte på hur länge man varit anställd utan på arbetsmarknaden och dess efterfrågan av arbetskraft.

Speciellt viktigt är detta i en tid då kampen om arbetskraften är global. Man måste arbeta fokuserat med att locka till sig rätt kompetens. Enligt en årlig rapport från Cinode, måste företagsledningar och HR-chefer ändra perspektiv. Flexibilitet är i grunden något positivt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Jag hävdar att en person med en traditionellt sett otrygg anställningsform, men med eftertraktad kompetens, är tryggare på arbetsmarknaden än någon med fast anställning, vars kompetens inte matchar arbetsgivarnas behov.

Företag som misslyckas med att inkludera och engagera konsultande specialister kommer få svårt att vara snabbrörliga och konkurrenskraftiga framöver. I en värld av kompetensbrist är det upp till arbetsgivarna att visa att man värdesätter kompetens snarare än anställningsform.

Framgångsrika företag kommer vara de som ser kompetens, engagemang, drivkraft och snabbrörlighet som nyckelfaktorer. Det gäller att ha ett öppet förhållningssätt till hur man attraherar kompetens, både kortsiktigt och långsiktigt och hur man inkluderar alla på ett företag – oavsett anställningsform och geografi. En balanserad mix av anställningsformer är en framgångsfaktor i en värld där kompetens är en bristvara.

Svenska företag behöver skapa det bästa laget för att nå bästa möjliga resultat. För ett välmående företag och för ett högpresterande företag behöver alla värdesättas och behandlas lika, oavsett anställningsform – fastanställd som konsult eller giggare. Fokus måste ligga på kompetens. I slutändan handlar det om företagsöverlevnad och svenska företags konkurrenskraft i världen.

Anna Edshage

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning