Hoppa till sidans innehåll

Fem tips på hur AI kan användas i det dagliga scrumarbetet

Artificiell intelligens öppnar upp en ny värld av möjligheter. Med hjälp av AI kan organisationer av olika slag effektivisera och förbättra utvecklingsteamens scrum- cermonier. Att förstå vad AI kan erbjuda och hur det kan användas i det dagliga arbetet är ett måste för att på sikt hålla nere kostnaderna.

Använd AI i det dagliga scrumarbetet

Här kommer fem tips från kvadratkonsulten Sarah Eriksson på hur utvecklingsteam kan ta hjälp av AI vid olika scrum ceremonier. Sarah har mångårig erfarenhet av att arbeta som scrum master för olika utvecklingsteam och har ett stort intresse för AI.

 1. Dagligt morgonmöte: Använd ett transkriberingsverktyg under det dagliga morgonmötet som genererar en text baserat på vad teamet har pratat om under mötet. Det kan sedan tillgängliggöras för teammedlemmar som missade morgonmötet p g a sjukdom, ledighet med mera.

 2. Backlog-putsning: En viktig del av backlog-putsning är att säkerställa att ärenden är redo för utveckling. Många av oss har varit med om att det finns ärenden i backloggen som är för stora. Ta hjälp av ett generativt AI-verktyg för att bryta ner till exempel en user story i flera utvecklingsaktiviteter. Teamet kan gå igenom de föreslagna aktiviteterna för att se vilka de vill använda sig av, finjustera dem samt ange story points för respektive.

 3. Sprintplanering: Har du och ditt utvecklingsteam en sprint velocity som ni brukar utgå ifrån när ni utför er sprintplanering? Då kan ni ta hjälp av AI för att välja vilka utvecklingsärenden från backloggen som ni vill ta med i kommande sprint. Genom att ange olika villkor till det genearativa AI-verktyget kan det ge er förslag på vilka ärenden som bör planeras in med hänsyn tagen till er velocity.

 4. Sprintdemo: En mycket viktig ceremoni för att dela kunskap, sprida information och för att få värdefull återkoppling från olika intressenter. Ibland kan det dock vara svårt att få till en lagom snitsig kalenderinbjudan till demotillfället. Med hjälp av generativ AI ordnar du lätt olika textförslag för inbjudan. Från mycket formell inbjudningstext till mer avslappnad text. Låt dig inspireras!

 5. Retrospektiv: Ett väl genomfört retrospektiv ger hela teamet chans att reflektera och identifiera vilka delar som fungerar bra och vad de kunde ha gjort bättre. En del av retrospektivet bör även fokusera på vad teamet gemensamt kan genomföra till nästa gång för att förbättra. Ofta dokumenteras vad som sagts under retron genom att sortera, gruppera och summera det teamet kommit fram till för att kunna återvända till det längre fram. Om ni tycker om retrospektiv men ogillar att dokumentera kan en kombination av inspelning, transkribering och generativt AI-verktyg hjälpa till. Med hjälp av AI kan det som sades summeras med de rubriker ni väljer och en lista på åtgärder skapas.

Nyfiken?

 • Vill du veta mer om vilka möjligheter generativ AI erbjuder i scrumarbetet för din organisation?
   
 • Vill du ha hjälp att facilitera en utforskande workshop under vilken dina medarbetare tar fram förslag på användningsfall där AI kan tillämpas?

 • Vill du ha hjälp att anordna, facilitera och få stöttning under ett ”hands-on” hackaton för dina medarbetare där generativ AI används?

För detta eller andra AI-relaterade ämnen ta kontakt med:

Andreas Wilhelmsson
andreas.wilhelmsson@kvadrat.se
073-072 74 52

 

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning