Hoppa till sidans innehåll

Respektfullt och engagerade ledarskap i fastighetsvärlden

När företaget växer snabbt kan det vara svårt få organisationen att utvecklas i samma takt.  Vi träffar Per Johansson, VD för Brinova fastigheter, Malin Rosén, vice VD/CFO och Kvadratkonsulten Monica Lööw. Monica gör just nu ett uppdrag inom organisations- och ledarutveckling för Brinova.

Malin Rosén, Monica Lööw och Per Johansson.

Hej Per, Malin och Monica. Berätta lite om bakgrunden till Monicas uppdrag!

Malin: Det handlar ju om växtvärk. Vi fokuserade så pass länge på att bara växa och titta framåt så att organisationen hade svårt att hänga med. Vi i ledningen såg tendenser till att det höll på att uppstå ett företag i företaget.

Per: Vi hade själva börjat jobba med de här frågorna i ledningen − hur vi ser på ledarskap, hur vi ska jobba och landade i något som vi tyckte var bra. Men både jag och Malin kände att vi inte kunde ta det vidare själva. Vi behövde en extern kraft som med helt andra ögon och erfarenhet kunde leda oss i det arbetet. När Monica kom in hade vi tagit fram en bra grund som hon kunde ha som utgångspunkt.

Vad är Brinova för slags företag?

Per: Brinova är ett projekt som drogs igång av Erik Paulsson, som är en av grundarna till Peab och Erik Selin som är både grundare, VD och större ägare av Balder, ett av de större noterade bolagen inom fastigheter. Tanken var att starta en plattform för hyresbostäder och samhällsfastigheter och bli en ledande aktör inom dessa områden i södra Sverige. Detta skedde hösten 2015 och redan 2016 noterades Brinova på First North, och två år senare till huvudlistan.

Bara Centrum, ett bra exempel på Brinovas verksamhet, fastigheterna består av hyresbostäder och samhällsfastigheter i form av bibliotek, idrottshall och folktandvård samt en vårdcentral under uppförande.

Berätta lite om dig själv, Per!

Per: Jag är VD för Brinova fastigheter och har varit med i drygt fem år, nästan sedan bolaget startade. Jag har fått vara med om hela resan och utveckla bolaget och skapa en bra plattform, tillsammans med bland andra Malin. Det har varit en stor glädje.

Vi har fått bygga upp bolaget med organisation, strategier, plattformar och skapa förutsättningar för att lyfta upp bolaget i börsmiljö. Stort fokus har legat på tillväxt och det har inte alltid varit så lätt att takta organisationen mot tillväxten. Nu när vi börjar få en lite fastare plattform kan vi börja utveckla mera, bland annat organisation, ledarskap och ledningsgrupp så som vi gjort tillsammans med Monica.

Och Malin, berätta om dig!

Malin: Jag har precis som Per bakgrund i fastighetsbranschen. Jag var med i Brinova från första början och fick börja med att hitta lokaler, anställa, hitta affärssystem, det gick i raketfart där. Sen har vi lagt mycket kraft på våra byggprojekt och börsnoteringarna och drivit på för att skapa tillväxt. Det gick väldigt bra så länge vi var en liten och tight organisation. 

Hur fick ni fatt i Monica?

Per: Vi fick Monica rekommenderad av en HR-konsult som vi anlitade innan vi anställde en HR-ansvarig. Vi pratade med bland andra Landskronahem och MKB, där Monica nyligen gjort uppdrag i ledarskap-och organisationsutveckling. Efter det kände vi att "här har vi någon vi vill jobba med"!

Hur tar man sig an en sån här uppgift, Monica?

Monica: Malin och Per gav mig en väldigt kvalitativ uppstart. Jag fick ta del av värdegrunden och de styrande dokument som finns i företaget och fick även intervjua alla i ledande befattning. Efter det gjorde vi en design för det program vi ville ha. Jag berättade förstås först vad man skulle kunna göra väldigt övergripande av det jag fick beskrivet för mig. Men det var först efter intervjuerna som vi satte den slutgiltiga designen och bestämde hur vi skulle ta det vidare på bästa sätt.

Hur har ni lagt upp arbetet?

Monica: Vi tog fram ett upplägg som vi sedan har drivit väldigt agilt. Vi har uppdaterat under programmets gång och tagit tag i det som har behövts i varje steg. Vi har haft en plan men den har varit lättrörlig.

Malin: Det har ju hänt saker på vägen, någon har slutat och det har kommit in nya personer i gruppen. Det måste ju vara rörligt, saker ändras över tid.

Monica: Det tror jag varit framgångsfaktor i sig − att vi hela tiden har haft en dialog, resonerat och följt upp och kunnat ta tag i det som ger bäst effekt just nu.

Vad har det resulterat i för aktiviteter?

Monica: Programmet inleddes med intervjuer med alla i ledande position. Vi har jobbat med en personlighetsprofil och alla har fått återkoppling på sitt beteende. Vi har jobbat med värdegrunden, det hade Per och Malin redan påbörjat. Där gick vi vidare med att titta på forskning kring vad värderingar faktiskt gör för både lönsamhet och effektivitet i ett bolag. Vi har tagit fram verktyg som varje chef kan använda för att jobba vidare med värderingar och beteende i sin organisation.

Vi har verkligen fått den hjälp vi behövt och vi har fått ett väldigt professionellt intryck av Monica.

Under programmet har vi även arbetat med en mängd olika praktiska feedbackövningar. Det har även ingått konflikthantering och samtalsmetodik, exempelvis svåra samtal, reflekterande team och utvecklingssamtal. Vi har tränat på coaching och jobbat med kommunikation, bland annat med tydlighet och målstyrning. Och vi har gjort en övning som blev en riktig, aha-upplevelse, där man på 20 minuter ska styra en organisation.

Per: Ja verkligen, man tänker att "hur svårt kan det vara" (skratt).

Vilka insikter har ni gjort under arbetet?

Per: Det jag tyckte var intressant och blev väldigt tydligt var nyttan av att ha någon som kommer helt utifrån och faktiskt kan leda ett samtal. När vi har möten i vanliga fall har vi agenda och det är väldigt konkreta saker som avhandlas. Man tar sig sällan tid till samtal. Det var en aha-upplevelse för mig när Monica fick igång bra samtal där alla fick tid att prata. Bara det att folk vågar, kommer igång och pratar. Jag tänkte efteråt att det här skulle man kunna göra mer av, träffas och prata ett par timmar och ha någon som har bra vana och teknik och kan styra upp samtalen. Det har vi anledning att göra fler gånger, gärna tillsammans med dig, Monica!

Monica: Samtal är en utmaning, jag tänker även på när vi jobbade med coachningen. Man ska ju arbeta med att inte själv som ledare ge svaren utan få den andra att hitta perspektiven och möjligheterna. Det är så lätt hänt att man ger svaren.

Malin: Det var en aha-upplevelse för mig när jag hade coachande samtal att se att motparten faktiskt själv kom fram till lösningar om man bara höll tyst.

Monica: Och då med en helt annan motivation och självförtroende, det är spännande.

Har ni kunnat se några effekter?

Per: Vi kommer att göra det när vi gör vår medarbetarundersökning. En sak som vi fångat upp är att alla, oavsett var man arbetar i organisationen är en del av vår affär och kan påverka lönsamhet och vårt sätt att vara så kvalitativa och bra fastighetsägare som möjligt. Där tror jag vi har mer att arbeta med för att få alla att förstå sin del av det.

Monica: Vi har precis börjat titta på en plan och ta fram aktiviteter med fokus på det affärsmässiga förhållningssättet.

Malin: Cheferna hör av sig och berättar hur de har använt olika tekniker och verktyg och vi diskuterar ledarskap på en helt annan nivå. Bollen är i rullning, det finns ett stort engagemang kring värdegrundsarbetet, men det behövs lite tid för att vi ska se effekten hela vägen ut.

Monica: Vi är ju ute efter beteendeförändringar på individnivå, det går inte från en dag till en annan. Vi har tagit fram ett kit för alla chefer så att de ska kunna påverka beteende och attityder hos alla medarbetare. Sedan är det ju samtalen, allt från konflikthantering och coaching till att ge uppskattning och konstruktiv, utvecklande feedback. Det är ett kontinuerligt arbete som aldrig tar slut. Vi arbetar vidare med individuell coaching och träning efter behov samt en återkoppling på GDQ- mätning på ledningsgruppens produktivitet och effektivitet enligt Susan Wheelans grupputvecklingsmodell.

Vad är den viktigaste skillnaden mellan att ta in någon extern och att driva ett sånt här arbete själv?

Malin: Att man inte tar sig tid att göra den här typen av arbete, det är väldigt lätt att det prioriteras bort. Har man en extern som driver på och knuffar in det i kalendern hela tiden blir det gjort.

Per: Man fångar också in och får också med sig alla på ett bättre sätt. Även de som kanske har svårare att uttrycka sig.

Malin: Om jag och Per skulle driva arbetet är det lätt hänt att vi styr för mycket.

Per: Ja, vi har haft samtal som vi inte hade kunnat få utan Monica. Och arbetet vi gjorde själva innan Monica kom in har varit med hela vägen och tydliggjorts på ett mycket bra sätt.

Malin: Vi har verkligen fått den hjälp vi behövt och vi har fått ett väldigt professionellt intryck av Monica. Snabb på återkoppling och proffsig.

Monica: Det är fantastiskt kul att arbeta med er, ni är så engagerade, insiktsfulla och härliga människor!

Tack Per, Malin och Monica!

Är du nyfiken på vad Kvadrat kan göra för ditt företag? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning