Hoppa till sidans innehåll

Riskhantering, informationssäkerhet och regelverksfrågor

Hej Olof, beskriv vad du gör och din kompetens!

– Mitt fokus är riskhantering, informationssäkerhet och projekt/utredningar kring regelverksfrågor. Jag kombinerar det gärna med uppdrag som moderator. Det senare fick jag mersmak för när vi spelade in filmer under tiden då jag var samordnare för SKR:s arbete med att stötta kommuner och regioner i deras GDPR-arbete.

Vad är viktigt för att lyckas inom det område/de områden du konsultar inom?

– Jag strävar efter att vara noggrann, ödmjuk, samarbeta med experter och ständigt söka efter kunskap. Tack och lov är jag mycket intresserad av frågorna jag arbetar med. Jag har exempelvis certifierat mig som dataskyddsombud och utbildat mig inom informationssäkerhet, riskhantering och AI.

Hur ser framtiden ut för det område du konsultar inom - milstolpar/trender framöver?

– I stort sett alla företag och organisationer kommer att påverkas av ett stort antal lagar och förordningar framöver. Några har redan trätt i kraft, men det är bara början. Det lätt att ”bara” tänka på GDPR och redan det är en utmaning, men faktum är att riskhantering blir en synnerligen viktig fråga framöver. Exempel är EHDSI (European Health Data Space Initiative), NIS2 och CER (båda är direktiv för stärkt motståndskraft vid incidenter).

Tyvärr är antagonistiska krafter som skapar desinformation vanligt förekommande idag. Säkerhetsrutiner behöver prioriteras – inte minst på grund av att AI i olika former blir standard. Informationens ”riktighet” kommer att vara en viktig fråga framöver.

Kunden hade bra stöd i sitt utvecklingsarbete och i skapandet av rutiner, samtidigt som de fick god förståelse för risker och åtgärder

Berätta om ett riktigt kul/intressant uppdrag, vad löste du/lärde du dig? Vad var nyttan för kunden?

– Jag var projektledare för konsekvensbedömningen för Dataskydd avseende den nationella läkemedelslistan innan införandet. Vi insåg att vi skulle behöva begära förhandssamråd hos Integritetsskyddsmyndigheteten (IMY). Jag ansvarade för att utveckla metodik för detta, inklusive arbetsform och dokumentation. Under arbetets gång blev jag inbjuden till IMY:s konferens för dataskyddsombud där jag fick presentera hur en så pass omfattande konsekvensbedömning kan genomföras.

Tack vare det arbetet hade kunden löpande ett bra stöd i sitt utvecklingsarbete och i skapandet av rutiner, samtidigt som de fick god förståelse för risker och åtgärder. Framförallt säkerställde vi  minskad risk för allmänheten inom ett mycket viktigt område.

Därefter var jag även projektledare för konsekvensbedömningen för dataskydd avseende covidbevis, vilket var mycket intressant då det var ett fokusområde för hela nationen.

Vad är det bästa med Kvadrat?

– För mig är det möjligheten att nå ut till och hjälpa olika typer av kunder, det ger mig bred kunskap och erfarenhet som mina uppdragsgivare kan dra nytta av. Plus den otroliga sammanhållningen och allt kul vi gör tillsammans.

Tack Olof!

Är du intresserad av vad Kvadrat kan göra för dig? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning