Hoppa till sidans innehåll

Test – Vikten av att säkerställa kvalitet

Sofia

Hur kan man tänka kring Test med ett mer framåtlutande perspektiv? Och hur kan man definiera den strategiska målbilden för kvalitetssäkring? Sofia Hedlund är den Agila kvalitetscoachen som, genom tre principer, säkerställer kundnöjdhet. Här delar hon med sig av hur hon hamnade i Test- och IT-branschen och varför hon menar att det är viktigt att man testar allt – hela tiden.

Hej Sofia! Du arbetar som Testledare och Testcoach. Hur kom det sig att det blev en karriär inom just IT?
– Nu kallar jag mig hellre Agil kvalitetscoach eftersom att testledandet är något jag dyker in i emellanåt för att skapa mig en förståelse för verksamheten och etablera ett nätverk. Det är ofta en bra ingång till ett nytt område, men ganska snabbt brukar mitt uppdrag utvecklas till något helt annat, vilket jag trivs väldigt bra med. Tittar jag tillbaka så var inte IT-branschen självklar, då jag ägnade all min tid åt fotboll och handboll fram till jag var 21 år. Till en början försökte jag kombinera träning med ett lag i Umeå med långa resor för matcher söderut, men jag insåg ganska snart att det inte fanns så stora möjligheter att försörja sig som kvinnlig idrottare och min flytt till Umeå gav mig nya perspektiv på livet.

Det handlar om att förebygga fel och bygga in kvalitet

Varför är Test och kvalitetssäkring så viktigt?
– Test och kvalitetssäkring är viktigt ur många aspekter. Många har, när det kommer till Test, fortfarande perspektivet att det är testarna som har ansvaret och att det utförs under en fas i slutet av utvecklingsprocessen med syfte att hitta potentiella fel. Som exempel så är min nuvarande roll, som Agil kvalitetscoach på uppdrag hosArbetsförmedlingen, att beskriva ett mer framåtlutande perspektiv på Test och att definiera den strategiska målbilden för kvalitetssäkring. Förenklat sett handlar Agila testprinciper om att förebygga och introducera kvalitet tidigt i processen där hela teamet har kvalitetsansvar för slutprodukten. Jag brukar utgå från tre principer:

*  Teamet har kvalitetsansvar
Testarna är inga kontrollanter, utan alla i teamet känner ägandeskap och definierar tillsammans vad kvalitet är för sin tjänst eller produkt. Teamet har lösningsfokus och svarar på frågorna Vad och Hur tillsammans med rätt intressenter utifrån framtagna effektmål.

* Testa överallt och hela tiden
Det handlar om att förebygga fel och bygga in kvalitet. Här tänker jag kontinuerlig integration där validering och verifiering genom förbestämda typer av tester ses som aktiviteter i stället för en fas på slutet. Här är Behaviour Driven Development (BDD) som samarbetsform väldigt bra. Nödvändiga kompetenser träffas för att diskutera användarbehoven med syfte att eliminera alla antaganden och där resultatet blir en källa till kravformulering som både verksamhet/affär och agilt team har samma syn på. Det bästa är att resultatet skrivs i ett format som kan automatiseras men största vinsten är att både verksamhet eller affär och utvecklingsteam pratar samma språk. Det i sin tur leder till ökat samarbete och förståelse för varandra i stället för beställar- kontra utförarroller.

* Rätt fokus på vad vi ska testa – och varför – vid rätt tillfälle för att säkerställa kundnöjdhet
Det finns en bra modell som möter upp agilt utvecklingsarbete där man grupperat alla testtyper beroende på om de ska stötta utveckling, verksamhet, slutkund eller teknik. Den kallas Agila testkvadranterna och ger stöd i allt från konceptuellt arbete till säkerhet, prestanda och acceptanstester. De agila teamen, med tvärfunktionella kompetenser, behöver stöd i att strukturera upp sina tester med rätt fokus på vadoch varför vid vilken tidpunkt för att säkerställa att de uppnår önskade nyttor och effekter. Kvadranterna använder jag ofta som stöd för att hjälpa teamen hitta rätt i sin kvalitetssäkring samt att visualisera vilken kompetens och förutsättningar de behöver. De kan användas både i att långsiktigt kvalitetssäkra produktstrategier, men också inför sprintar/iterationer att identifiera vilket behov man har där och då.

Test är min kärnkompetens där jag känner mig hemma och något jag alltid kan falla tillbaka på. Framförallt ger min kompetens en bra ingång till nya möjligheter

Vad är det roligaste med din roll som testledare/testcoach?
– Det roligaste är att jag ofta driver eller faciliterar flertalet andra initiativ och uppdrag som driver kvalitetshöjande aspekter inom företaget. Detta helt enkelt för att motverka Test som den där fasen på slutet. Testledare är min grund, men jag drivs mer mot att coacha organisationer och företag i en agil förflyttning. Jag har under de senaste två åren certifierat mig både inom Agile Leadership och Scaling Agile Framework (SAFe) som ger mig verktyg att kunna paketera och visualisera ett sådant förändringsarbete. På mitt uppdrag idag faciliterar jag tre olika nätverk för Produktägare, UX och Test. Jag har varit med om att ta fram ramarna för Agilt på Arbetsförmedlingen och presenterat det på myndighetens vårkonferens. Jag driver också det strategiska arbetet kring Test och kvalitetssäkring bland mycket annat. Test är min kärnkompetens där jag känner mig hemma och något jag alltid kan falla tillbaka på. Framförallt ger min kompetens en bra ingång till nya möjligheter.

Hur kom det sig att du valde att starta eget och bli Kvadratare?
– Efter åtta år inom börsen, och nästan lika många år som anställd på H&M, tog jag beslutet att starta eget. Det var en sommarkväll i Enköping, hos min vän och tillika före detta Kvadratare Anna Balksjö, som jag bestämde mig – och jag tvekade aldrig. Jag hade suttit som anställd i nästan 16 år och skapat mig ett omfattande nätverk som jag upplever är en viktig förutsättning innan man kör igång. Kvadrats koncept gav mig en trygg start i det egna företagandet. De som är anslutna är otroligt kompetenta och drivande företagare.

Tack Sofia. Vill du läsa mer om Sofia så hittar du hennes profil här, och vill du läsa mer om hur du också kan bli kvadratkonsult så hittar du mer information här.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning